23 de desembre de 2013

Aturem els rumors que justifiquen la relació entre immigració i baix nivell educatiu

Aturem els rumors que justifiquen la relació entre immigració i baix nivell educatiu 

La Xarxa Barcelona Antirumors vol eliminar el rumor que vincula presència d’estudiants immigrats i baix nivell educatiu

Veure tot el document en pdfLa Xarxa Barcelona Antirumors fa més de 3 anys que treballa per eliminar els rumors que dificulten la convivència en la diversitat a la nostra ciutat. Un dels principals rumors als que ens enfrontem és el que justifica que els alumnes immigrats/des baixen el nivell als centres educatius. 

L’altre dia es va relacionar mals resultats acadèmics amb la presència d’estudiants immigrats a les escoles catalanes. 

La difusió i assumpció d’aquesta falsa creença estigmatitza un col·lectiu de persones i pot portar greus conseqüències, dificultant la convivència i la cohesió social al nostre país. Per aquest motiu volem recordar i difondre dades que ens demostren que l’alumnat immigrat NO és el responsable dels resultats acadèmics de Catalunya. 

Abans però, voldríem exposar que, tot i que el nivell de rendiment de l'alumnat dels nostres centres educatius té un ampli marge de millora, els resultats obtinguts a Catalunya de l’informe PISA.

En competència científica Catalunya té una puntuació de 492 punts, per sota de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), 501 punts; 493 punts en matemàtiques, un punt per sota de la mitjana de l'OCDE, que és de 494; i s'apropa a l'excel·lència en l'àmbit de la comprensió lectora amb 501 punts (la mitjana de l'OCDE són 496). 

S’ha de ser curós, però, a l’hora de valorar l’informe PISA, pel volum de dades de tal magnitud que molt poques persones han pogut llegir i analitzar en la seva totalitat.