5 de desembre de 2013

CCOO valora els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona tindrà uns pressupostos municipals, tot i que hauran passat d’una manera atípica (rebutjats per la majoria municipal i validats només per una qüestió de confiança); és la primera vegada en la història de la democràcia que passa això.


En primer lloc cal dir que CCOO considera que la ciutat no pot estar sense pressupostos, i així ens hem pronunciat repetidament.

També considerem però, que constitueix una mala notícia aquesta manera d’explicitar la soledat del Govern, incapaç de generar els consensos per aprovar els primers pressupostos del mandat. I constitueix també una crida clamorosa a la responsabilitat de tots els grups municipals en el sentit que siguin curosos en posar en risc la salut econòmica de la ciutat, un preuat bé que cal preservar.

CCOO ha participat en el debat pressupostari de la ciutat a través dels dos marcs normatius de que disposem: el Consell de Ciutat i el Consell Econòmic i Social de Barcelona. En ambdós organismes, el Sindicat i les diferents entitats que en formen part hem fet l’esforç del consens en bé de Barcelona per aportar documents, propostes i valoracions unitàries respecte als pressupostos, un sentit de responsabilitat, ens sembla, ben diferent a l’actitud del grup polític de Govern, com a màxim responsable, i també, tot i que més matitzadament, dels diferents grups municipals.

En aquest sentit, CCOO reclama que l’esforç de proposta, seguiment i participació que el teixit associatiu de la ciutat fa de manera quotidiana tingui una major repercussió en la gestió de l’Ajuntament. La participació és positiva si les entitats que la practiquem dia a dia, any rere any, li veiem algun resultat pràctic en termes de propostes recollides o, almenys debatudes i justificades.

Hem dit en els foros de participació la nostra opinió favorable a uns pressupostos expansius i que tenen voluntat d’inversió. Hem criticat, però, les inversions massa concentrades en el mirall turístic del centre de la ciutat i amb poc impacte als barris que pateixen els estralls de la crisi, fonamentalment la part est de la ciutat, des de Nou Barris a Sant Marti.

Finalment, CCOO vol cridar l’atenció respecte al risc de privatització d’actius municipals rendibles, que és on apunten algunes de les mesures pressupostàries. Privatitzar actius públics rendibles és empobrir les societats municipals i el propi  Ajuntament, posar en risc llocs de treball i debilitar les capacitats de la ciutat.