19 de desembre de 2013

Ingrés de la nòmina dels empleats públics i dels treballadors/es en pagament delegat: el 23 de desembre...
El 23 de desembre, el departament d’Economia i Coneixement ordenarà l’ingrés de la nòmina del mes de desembre del personal de la Generalitat, que
inclou els treballadors dels departaments i el personal de la Xarxa Pública Sanitària i dels centres educatius públics i concertats, així com els treballadors dels organismes autònoms. Juntament amb la nòmina, s’ingressarà la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal. L’ingrés es farà efectiu entre els dies 23 i 24 de desembre, en funció de l’entitat financera de cada treballador.

Pel que fa a resta de treballadors del sector públic empresarial, l’ingrés de la nòmina i de la paga extraordinària es farà efectiu no més tard del 27 de desembre.

El Govern recorda que s’abonarà el 100% de l’equivalent a la paga extraordinària al personal amb retribucions anuals inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual, respecte a la jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment.Info retribucions:
CCOO
ESTADIS DOCENTS  ENSENYAMENT PÚBLIC

  
   Temes relacionats: