12 de desembre de 2013

Ensenyament privat. Per Nadal, retallada a la concertada!

Per Nadal, retallada a la concertada


Tal com estava previst, a la nòmina del mes de desembre els docents de la concertada patirem una nova retallada del 6,25% de les retribucions totals del segon semestre de l’any.Com s'aplicarà el descompte en les nostres nòmines?

El repartiment entre la nòmina de desembre i la paga extra es farà de la següent manera:

  • Paga extra: Es descomptarà l'equivalent a 10/12 parts o 83,33% de la paga extra i en cap cas aquesta quantitat podrà ser superior al 6,25% de la retribució bruta semestral. El descompte correspon al període que va del 3/2013 al 12/2013, quedant els dos primers mesos de l'any exclosos per haver estat meritats en el moment de la publicació de l'Acord de Govern 
  • Mensualitat del mes de desembre: En cas que aquesta quantitat no suposi la totalitat del 6,25% a retallar en aquest període, es continuarà descomptant dels següents conceptes i en aquest ordre: 
  1. Plus d'analogia 
  2. Complement de càrrec (en cas que en tingui) 
  3. Estadis 
  4. Antiguitat 
  5. Salari base
CCOO una vegada més, considera inacceptable aquesta retallada que suposa l'empobriment continuat del col·lectiu de treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat que any rere any veiem deteriorades les nostres condicions salarials i laborals.


MÉS RETALLADES, MENYS DRETS
MENYS LLUITA, MÉS RETALLADES