18 de desembre de 2013

Funció pública (administracions locals, Diputació...): Acords per a la recuperació de la part meritada de la paga extra 2012

Acord a la Diputació de Barcelona per l’abonament als treballadors/es de la part meritada de la paga de Nadal de 2012


Divendres, 29 de novembre, CCOO, la resta de sindicats i la Diputació de Barcelona van signar en el si de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació, l’Acord pel qual s’estableix l’abonament als treballadors i treballadores de la part meritada de la paga extraordinària de Nadal de desembre de 2012.

Això significa que el personal depenent de la Diputació de Barcelona ha de percebre el 25% de la paga íntegra, corresponent als serveis prestats durant el període de 1 de juny a 14 de juliol (44 dies anteriors a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat).

Aquest acord és aplicable als diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, tant pel personal funcionari adscrit així com el personal laboral dels diferents ens i organismes de la Diputació de Barcelona que estiguin adherits al Conveni Col·lectiu del personal laboral d’aquesta.

CCOO entén que aquest acord pot ser referent per a la resta d’administracions publiques catalanes, així com també per a la resta d’organismes, ens i empreses participades per les diferents corporacions locals de Catalunya.


CCOO continuarem exigint per tots els mitjans possibles el que és nostre, i seguirem lluitant contra l'assalt als nostres drets. Altres novetats:


ACORDS per la recuperació de la part meritada de la paga
El passat divendres, dia 29 de novembre, es va signar l'acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, pel qual es disposa l'abonament al personal al servei de la corporació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol.    

A aquest acord s'ha arribat tras les pressions exercides pels sindicats representants dels treballadors i treballadores de l'entitat local, i són aplicables tant al personal laboral com al personal funcionari.


Ajuntament de ST. CUGAT VALLÈS - ACORD PART MERITADA PAGA EXTRA 2012

Com ja us vam anunciar fa uns dies l'Ajuntament de Sant Cugat ja va manifestar la seva voluntat de fer efectiva la part meritada de la paga extra 2012.  Aquesta voluntat estava pendent de la concrecció en un acord de Mesa General de Negociació, que ja s'ha fet efectiu.Ajuntament de ST. FELIU DE LLOBREGAT - ACORD PART MERITADA PAGA EXTRA 2012

El passat dia 19 de novembre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i els sindicats representatius del personal laboral i funcionari van acordar l'abonament de la part meritada de les paga extraordinaria de desembre del 2012.


Relació d'acords (administracions locals, Diputació...)

Ajuntament. PUIGCERDÀ - bestreta paga extra 2012.pdf
Visualització
Ajuntament  SANT FELIU DE LLOB - PART MERITADA.pdf
Visualització
 
Ajuntament  ST. CUGAT - Circular Recursos Humans.pdf
Visualització
 
Ajuntament  ST. VICENÇ DELS HORTS - ACUERDO PAGA EXTRA MERITADA.pdf
Visualització
Ajuntament  ST. VICENÇ HORTS - Explicació Abonament proporcional paga meritada.pdf
Visualització
Ajuntament  Vidreres Acord part meritada paga extra 2012.pdf
Visualització
Ajuntament  VILANOVA I LA G. - Certificació moció aprovada al Ple Municipal.pdf
Visualització
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Acord part meritada.pdf
Visualització