18 de desembre de 2013

Professorat substitut: nomenaments durant el període de Nadal i Setmana Santa

Nomenaments durant el període de Nadal i Setmana Santa

Veure full en format pdf   


El Departament ha de renovar el nomenament del personal substitut interromput durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, sempre que el titular també renovi la seva baixa o permís pel mateix motiu. 

L’any passat, el Departament va pagar els dies de vacances dels substituts, però no en la nòmina de desembre sinó en la de gener. Des de CCOO es va denunciar aquest fet i es seguirà denunciant ja que el col•lectiu d’interins i substituts és el més castigat i aquesta situació en concret encara el fa més vulnerable.

Hem de remarcar, tal i com ja varem senyalar en el "Manual de supervivència d’interins i substituts", que el punt 2 dels criteris de la gestió de la borsa explicita que: “Els nomenaments [...] no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps”. Per tant, interrompre el nomenament el dia 20 i prorrogar-lo després, incompleix totalment la normativa.

Davant d’aquesta situació, recomanem al personal substitut i als centres que comprovin el més aviat possible quina és la data de finalització del permís o llicència per malaltia del titular i que durant les vacances es comprovi al portal ATRI que el seu nomenament es prorroga per a aquests dies. Després de vacances cal incorporar-se si el titular continua de baixa o confirmar fins a quin dia ha estat de baixa la persona titular.

Si canvia el motiu de la baixa del titular, el personal substitut deixarà de cobrar des de que se li acabi el nomenament fins que en tingui un de nou.

Aquesta mesura continua castigant i maltractant el personal substitut i s'afegeix a la ja prou injusta “normativa” de pagar-los un 15% menys del sou. Fet que CCOO no ha deixat ni deixarà de denunciar. 

Cal recordar que els primers nomenaments de l’any seran el dimarts 7 de gener i, per tant, el personal substitut haurà d’estar atent per confirmar, si cal, l’adjudicació.