23 de desembre de 2013

Personal laboral. Informació Borsa de treball.

Comunicat a les persones participants de la borsa de treball de personal laboral per cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral en centres del Departament d’Ensenyament.


Atès que el Departament d’Ensenyament ha de cobrir diversos llocs de treball vacants de la categoria professional d’ajudant/a de cuina-netejador/a amb personal propi procedent de la borsa de treball, es considera convenient l’actuació coordinada dels serveis territorials amb la finalitat d’adjudicar conjuntament els llocs de treball de la província de Barcelona, tenint en
compte l’ordre de puntuació de les persones candidates.

Comunicació als participants de l'acte d'adjudicació [PDF]

Així mateix s'ha públicat el bolc3 de la borsa de treball de les categories d'ajudant de ciuna- netjadora i cuinera, amb la incorporació de les aspirants de la borsa oberta ordenades amb la puntució corresponent

Conxita Mañé. Personal Laboral