Per recuperar els drets dels treballadors i les treballadores de l'Educació      Vine i lluita amb nosaltres!

17 de gener de 2014

Ensenyaments privats.Novetats legislatives. Noves cotitzacions a la Seguretat Social i canvis en la reducció de jornada per cura d'infants

Aprofitant les vacances de Nadal, el Consejo de Ministros va aprovar un Reial  Decret Llei que canvia els conceptes computables a la base de cotització de la Seguretat Social de manera que s'introdueixen diversos conceptes alguns dels quals poden afectar especialment el nostre col·lectiu. Les grauïtats de matrícula per a fills de docents, els menjadors gratuïts totalment o parcial i les dietes de desplaçament, que, a la pràctica,  tenien una cotització a la Seguretat Social nul·la, ara passena  cotitzar íntegrament.

Aquests canvis suposen, a la pràctica una reducció de salari net d'aquells treballadors i treballadores que perceben aquest ingressos per aquests tipus de conceptes.

Tanmateix hi ha canvis en el dret a la reducció de jornada de treball per cura de fills i filles que ara s'amplia a l'edat de dotze anys.


Cliqueu aquí per veure tota la informació al full d'Actualitat (pdf)