23 de desembre de 2014

Ensenyament públic: retribucions docents (2014)Notícies sobre les retribucions 2015:
RETRIBUCIONS ANY 2014


...QUATRE ANYS CONGELATS I RETALLATS!Ja pots consultar la nòmina de desembre 2014!!! Amb la paga extra retallada !!!


ATRI: Nota informativa sobre l'abonament de la nòmina del mes de desembre de 2014 


  • El pagament de les nòmines del mes de desembre tingui lloc, de forma generalitzada, els dies 23 o 24 de desembre de 2014.
  • En la nòmina de desembre hi apareix el codi 800, 0.44€/mes... Correspon a la decisió unilateral de l'Administració de reconvertir l'assegurança en una retribució en espècies per la qual cosa ens augmenta la cotització per IRPF.


Recordeu !!!

La "paga extra" la formen els complements: 

003 PAGA EXTRAORDINÀRIA ( Suma del sou base retallat (codi 001), triennis retallats (codi 002) i complement de destinació (codi 004) ) 

085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC ( Suma del complement específic general (codi 005), complement específic singular (codi 006) i complement específic per estadis (codi 008) )

I la retallada que ens aplica la Generalitat la formen els complements: 

005R DEDUCCIÓ COMP. ESPECÍFIC
085R DEDUCCIÓ. COMP. ESPEC. ADDICIONAL 

I si voleu saber si la part que us han retallat és la correcta, heu d'aplicar la següent fórmula:

(003 + 085 ) / 2 = 005R + 085R

FULLS RETRIBUCIONS:


CCOO
  A maig de 2010 es va rebaixar un 5% de mitjana les retribucions del personal del sector públic.

2011, 2012, 2013 i 2014: congelació salarial.

2012: Eliminació de la paga de Nadal.

2013: Reducció equivalent a una paga extra.

Les retribucions mensuals de 2014 seran les mateixes que tenim des de juny del 2010.

La Llei de pressupostos de la Generalitat contempla pe l’any 2014 la reducció de l’equivalent a una paga extra, exactament igual a l’any 2013.

Respecte al Fons d’Acció Social, l’any 2011 es va reduir el 50% i a partir de 2012 no s’ha tornat a convocar.
En tot aquest període (2010 a 2014) la pèrdua ha estat al voltant del 30%.

Cal afegir també una pèrdua en el salari indirecte o diferit. La Generalitat no fa cap aportació al nostre pla de pensions des de l’any 2011(això representa un mínim d'un 2% de la massa salarial).

El personal substitut està patint des de 2012 una reducció salarial i de dedicació del 15 %.

L’assoliment del 1r estadi ha passat de 6 anys a 9 anys. 

Eliminació de paga de juliol per substitucions de més de sis mesos durant el curs.Paraules claus

Retribucions Estadis de promoció docent de la pública - Generalitat de Catalunya Retribucions docents de la pública RECONEIXEMENT D'ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT RECONEIXEMENT DELS ESTADIS (SEXENNIS) DOCENTS ESTADIS DE PROMOCIÓ (SEXENNIS) Ensenyament públic. Estadis de promoció docent Ensenyament públic: Retribucions Estadis de promoció docent Taules de retribució Ensenyament públic. Jornada laboral i retribucions del professorat Taules salarials per jornada laboral Les retribucions del Cos de Mestres Taules Salarials Les retribucions dels Professors de Secundària Les retribucions del professorat interí i substitut