11 de febrer de 2014

Associacions per a discapacitats. La patronal tria conveni estatal.


A la reunió mantinguda per a la negociació del conveni d'associacions el 29 de gener, la patronal s'ha mantingut en els seus plantejaments inflexibles de congelació salarial i desaparició dels triennis.
  

CCOO entenem que la patronal es pronuncia clarament pel conveni estatal.
CCOO hem manifestat reiteradament que no tenia sentit obrir negociació de conveni si no es pot negociar. Només tenia una explicació la denúncia del conveni per la patronal: anar al conveni estatal.