15 de febrer de 2014

Convocatòria de certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística 2014


La Direcció General de Política Lingüística ha obert el període d’inscripció de les proves per obtenir els diferents certificats de català. El període d’inscripció va del 14.2.2014 al 5.3.2014, i el període de pagament, des del 14.2.2014 fins a les 22 h del 6.3.2014.

La inscripció es pot fer per Internet a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt) o bé presencialment a les oficines que hi ha esmentades a la convocatòria.

Les dates i els preus de les proves són els següents:
— Bàsic (A2),  14.6.2014 . 21,00 euros.
— Elemental (B1), el  7.6.2014. 21,00 euros.
— Intermedi (B2), el  10.5.2014. 21,00 euros.
— Suficiència (C1), el  31.5.2014. 50,49 euros.
— Superior (C2), el  7.5.2014. 50,49 euros .
Si feu la inscripció per Internet, tindreu un descompte del 10% (18,90 euros els nivells bàsic, elemental i intermedi, i 45,45 euros, els nivells de suficiència i superior). 

Podeu ampliar informació (localitats d’examen, punts d’informació, etc.) a través d’aquest enllaç: http://goo.gl/kcl3np