4 de febrer de 2014

Cursos de formació subvencionats, organitzats per CCOO

El sindicat programa 46 accions formatives per a les treballadores i els treballadors autònoms 

Es realitzaran a través de la Xarxa FOREM La Secretaria de Comunicació ha editat un nou número de Gaceta Sindical amb l'objectiu d'agilitar, dinamitzar i professionalitzar un col · lectiu tan especialitzat com heterogeni, CCOO promou una nova oferta formativa per a les treballadores i treballadors autònoms
*********************************************
**********************************************
***********************************************


INSTRUCCIONS PER REALITZAR LES INSCRIPCIONS A LA FORMACIÓ EN 2014 PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PROGRAMACIÓ ESTATAL)Dirigida a treballadors i treballadores de l'ensenyament públic


IMPORTANT: les inscripcions dels / les participants seran vàlides, sempre que produeixi la convocatòria AFEDAP 2014 i el pla de formació de la Federación de Enseñanza de CCOO sigui aprovat per la comissió general, òrgan de govern de dit acord.

Les persones interessades, treballadors i treballadores de l'ensenyament públic, que vulguin accedir als cursos de formació, poden fer-ho a través d'aquest enllaç: 


Un cop emplenat el corresponent formulari, us enviarem al correu electrònic facilitat la preinscripció. En cas que aquesta sigui seleccionada, es comunicarà per email i es demanarà la documentació necessària
S'exclouran automàticament totes les sol•licituds que: 
  • No tinguin completes les dades sol•licitades o estiguin errònies. 
  • No adjuntin la documentació requerida en el termini establert. (En el cas d'estar seleccionat) 
  • Pertanyin a persones que, havent estat seleccionades en anys anteriors, no haguessin obtingut cap tipus de certificat d'aprofitament o haguessin abandonat sense causa justificada.


Normatives:
resolució pendent d'aprovació