28 de febrer de 2014

Ensenyament públic: El problema de les mencions en els graduats en educació


Davant de la problemàtica causada en el grau d'educació pel que fa al reconeixement de les mencions com a especialitats dels antics Magisteris, s'ha arribat a l'acord amb la facultat d'Educació de la UB. Segons aquest acord, els alumnes matriculats en mencions no equiparades pel decret-llei de novembre de 2011 podran matricular-se el curs vinent per poder cursar una menció més de les que sí que estan reconegudes com a especialitat.