12 de febrer de 2014

LOMCE: Canvis a secundària

Full informatiu dels canvis que comporta l'aplicació de la LOMCE a l'ensenyament secundari. Calendari d'aplicació, organització de l'etapa, distribució d'assignatures, avaluació i titulació.


Veure el full en pdf (+)