13 de febrer de 2014

Personal laboral. Educadors/es d'educació especial: judici per modificació substancial de la jornada laboral

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Dia 18 de febrer: judici del procediment contenciós administratiu

CCOO reclama que es faci una avaluació de tots el llocs de treball d’aquest col•lectiu 
El proper dia 18 de febrer de 2014 es durà a terme el judici del procediment contenciós administratiu que es va interposar des del Comitè Intercentres amb motiu de la modificació substancial de la jornada laboral del personal educador d’educació especial.

CCOO hem manifestat el nostre desacord més ferm amb la decisió que va prendre el Departament unilateralment i que va suposar un increment horari d’atenció a l’alumnat. És la nostra voluntat, un cop acabat el procés judicial i si fos necessari, iniciar un procés negociador que pugi permetre recuperar les franges horàries anteriors. 

Aquest increment horari suposa una sobrecàrrega de treball així com un canvi en la organització dels centres docents i pot suposar que en alguns casos s’hagin d’assolir tasques que no corresponen exactament a la definició de funcions que consta als documents de gestió i organització de centres docents que estan publicades al portal del Departament.

Es per això que, tal com us vàrem informar, vam sol•licitar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, l’avaluació dels llocs de treball ocupats per personal educador d’educació especial per tal de comprovar i posar de manifest que aquest canvi provoca una sobrecarrega de treball i que pot perjudicar la salut dels treballadors i treballadores del col•lectiu.

Recentment des del Servei de Prevenció se’ns ha comunicat que iniciaran aquest procés avaluador en una mostra dels centres d’educació especial que servirà per complementar la mostra ja existent. Des de CCOO vam incidir en la necessitat d’avaluar tots i cadascun dels llocs de treball ja que les condicions i exigències poden variar entre els diferents tipus de centre. Així mateix vàrem comunicar al Servei de Prevenció que recomanarem a les persones treballadores que demanin aquesta avaluació del lloc de treball si les actuals condicions de treball estant perjudicant la seva salut. 

Per tant us convidem a que feu aquestes peticions. Tant  si voleu més informació com si voleu ajuda per fer la petició us podeu posar en contacte amb la delegada del vostre territori.