3 de febrer de 2014

Personal laboral: Llista definitiva de participants admesos i exclosos

Borsa de treball de personal d'administració i serveis

La borsa de treball de personal d'administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.Fisioterapeuta (B) – FIS

Educador/a de llar d'infants (B) – EDU

Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI

Educador/a d'educació especial en centres públics (C1) – EEE

Integrador/a social (C1) - INS

Auxiliar d'educació especial (D1) – AEE

Oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) – CUI

Oficial/a de 1a, manteniment (D1) – OFI

Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) – NAJ

Netejador/a (E) – NET