20 de març de 2014

El conveni d’aplicació a la No Reglada a Catalunya, l’acció sindical al sector i properes negociacions

L’únic conveni d’eficàcia general, un conveni estatutari, d’aplicació a la No Reglada a Catalunya, és el VIIIè Conveni Col•lectiu de l’Ensenyament Privat de Catalunya, 7900575. 

A l’Annex 6 del conveni, diu:

“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest conveni.”


Al juliol de 2013, una sentència de l’Audiència Nacional va declarar vàlides unes clàusules que eren anteriors a la Reforma Laboral i que garantien la vigència d’un conveni fins a la signatura d’un de nou que el substituís.

CCOO sempre ha defensat la validesa d’aquest tipus de clàusules i, fins a la data, les sentències ens han donat la raó. Per tant, el VIIIè Conveni Col•lectiu de l’Ensenyament Privat de Catalunya segueix vigent fins que no se signi un altre nou conveni col•lectiu que el substitueixi, i és d’aplicació a totes i a tots els treballadors/es del sector.

A més a més, hi ha un acord signat per les entitats patronals, inclosa CATformació, i els sindicats CCOO i UGT, amb data de 21 d’abril de 2008, registrat al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que: 

“Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIIIè Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat…”

A la pàgina web institucional de la Generalitat de Catalunya, 
l’únic conveni sectorial de Catalunya per al sector de la No Reglada, 
és el VIIIè Conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya, 7900575.

CCOO ha adoptat el compromís de promoure un model d’acció sindical basat en:

  • Garantir que són els propis delegats/des i treballadors/es del sector les que assisteixen a les negociacions del conveni, i a les audiències als Tribunals si s’escau, perquè pensem que són els propis delegats/des i treballadors/es del sector els qui millor poden defensar les seves condicions de treball.
  • Convoquem assemblees obertes a la participació de totes i de tots els treballadors/es del sector per a informar, debatre i decidir les estratègies i línies de treball que cal seguir.
  • Promovem la unitat d’acció sindical, per a que siguem més forts en la defensa i la millora de les condicions laborals de totes i de tots els treballadors/es del sector. L’any 2013, CCOO i la UGT hem signat a Catalunya un acord en favor del principi de la unitat d’acció sindical, incloent la seva aplicació a la negociació col•lectiva dels convenis sectorials. Exigim a la UGT que respecti aquest acord sobre la unitat d’acció sindical a la No Reglada.


CCOO pren el compromís de desbloquejar les negociacions del conveni i demana a la patronal que continuï negociant!

¡CCOO se compromete a desbloquear las negociaciones del convenio y pide a la patronal seguir negociando!

CCOO is completely committed to continue negotiating!!