3 de març de 2014

Ensenyament concertat. Els pressupostos de la Generalitat per al 2014 consoliden les retallades dels nostres sous

Els mòduls econòmics dels centres concertats corresponents a les despeses de personal i de funcionament, fixats en la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 ratifiquen les retallades salarials, consolidant per a tots nosaltres una pèrdua de poder adquisitiu acumulada superior al 25% en només 4 anys (2010-2013).


Aquests pressupostos deixen ben clar i de manera explícita la negativa del Departament a abonar el premi de fidelitat i qualsevol altre concepte que estigui fora dels acords d'analogia. Com que seguim sense percebre determinats pagaments en concepte d'especialistes, tutories i alguns complements per a càrrecs i coordinacions, això significa de facto la negativa a rebre, ara o en el futur, aquestes retribucions que fa tant temps que reclamem.

A la concertada se'ns homologa només en les retallades!


CCOO seguim defensant el manteniment dels llocs de treball, dels nostres dets i sous i una concertada digna en qualitat i laboralment.