31 de març de 2014

Full d'actualitat conveni associació discapacitats. Acordem conveni autonòmic.

Full d'actualitat conveni associació discapacitatsAcordem conveni autonòmic
L'onze de març vam signar el conveni d'associacions per a discapacitats


L'objectiu de CCOO ha estat clar des del primer dia de la negociació:
  • Mantenir el conveni autonòmic
  • Treballar la incorporació de serveis d'atenció diürna per a discapacitats

L'objectiu de la patronal:
·      Congelació de salaris
·      Desaparició del complement d'antiguitat

L'acordat per patronals i sindicats i signat, a grans trets, ha estat:

  1. Recull la voluntat d’avançar cap a un conveni únic de serveis d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat a Catalunya.
  2. Consolidació de la ultraactivitat. Aquesta no estarà limitada a un any quan el conveni torni a ser denunciat, sinó que es perllongarà fins que hi hagi acord i es firmi un nou Conveni.
  3. Durada del conveni des de gener de 2013 fins desembre de 2016.
  4. Congelació de taules salarials fins l'acabament de l’any 2015.
  5. Suspensió de la generació de complement d'antiguitat durant 2 anys.
  6. A partir del gener 2016:
·         Un increment salarial del 0,5% a totes les categories amb l'excepció de l'establert a la Disposició addicional única.
·         Supressió del complement d’antiguitat deixant-lo com un complement “ad personam” no revisable ni valoritzable.
·         Es tindrà dret a generar triennis amb un valor de 26 euros al mes i un topall de 7 triennis. El total a cobrar per aquest concepte serà de 182 euros. Qui tingui un complement consolidat i superi aquests 182 euros no cobrarà més triennis.
·         Compromís de trobar-nos en el transcurs del 2on trimestre de 2016 i valorar possibles increments salarials per aquell any.

Ha estat una decisió difícil però valorada i consensuada amb el màxim de persones que sabem li apliquen aquest conveni i desprès de moltes reunions sense acords.

Dins de les possibilitats de guanyar i/o perdre en aquesta negociació, valorem que hem trobat un equilibri que ens permeti trobar-nos de nou per tractar condicions laborals d'aquest conveni.

Seguim lluitant per un conveni digne!!!