30 d’abril de 2014

CCOO: Informatiu Digital Acció Sindical Confederal

Informatiu Digital Acció Sindical Confederal, n º 27
dimecres 30 abril 2014

Revista Digital Acción Sindical Confederal


 Taula de continguts
 • Necessitat d'un Acord per l'Ocupació
 • Acords d'inaplicació salarial
 • El sistema públic de pensions en risc
 • Propostes sindicals per al PNR 2014
 • Fons Estructurals 2014-2020
 • La i-Responsabilitat Social de Coca Cola
 • La precarització del mercat de treball
 • Un Pacte Social sobre immigració
 • Airbus i la solidaritat sindical internacional
 • Formació sindical de la CES a Madrid
 • FOGASA, solucions ja
 • Assessories jurídiques de CCOO
 • Sentència sobre ultraactivitat
 • Resolució de l'OIT sobre la reforma laboral
 • Conveni estatal d'oficines de farmàcia
 • L'atac a les RTV autonòmiques
 • Castella i Lleó: Signatura del III Acord Marc
 • Avanç estadístic de la negociació col · lectiva