8 de maig de 2014

Xerrada telemàtica sobre les adjudicacions provisionals curs 2014/2015 (nomenaments d'estiu 2014)8 de maig: VideoconferènciaInscripció a les xerrades: "Les adjudicacions provisionals. Nomenaments d'estiu" (+)

Vídeos de les xerrades telemàtiques realitzades el passat 8 de maig:

Xerrada de les 17:15h a les 18:15 h:

Més info:


  Calendari i presentació de sol·licituds

  • Professorat interí: 21 de maig al 3 de juny ambdós inclosos. 
  • Professorat funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014
  • Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals:  del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
  • El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.
  • Propostes de les direccions dels centresdel 16 al 30 de juny. 
  • Resolució provisional: 9 de juliol. 
  • Reclamacions: 3 dies. 
  • Resolució definitiva:  Abans del 25 de juliol.