1 de maig de 2014

XTEC. Del 15 al 29 de maig: inscripció a les activitats en llengües estrangeres. Estiu 2014

El període d'inscripció és del 15 al 29 de maig (ambdós inclosos).El Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament preveu actuacions específiques per a l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües estrangeres, orientades a la millora de la pràctica docent i a l'adquisició de nous coneixements en aquesta àrea, adreçades tant al professorat especialista en llengües estrangeres, com al no especialista. Una de les actuacions més importants, dins el Pla d’impuls de les llengües estrangeres, és l’organització d’activitats de formació en metodologia i en llengua  instrumental anglesa, a Catalunya, durant l'estiu.
Aquest estiu totes les activitats es duran a terme a Catalunya el mes de juliol.

Requisits per inscriure's en les activitats d'estiu

Estar en servei actiu en:
  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.

Període d'inscripció i procés

El període d'inscripció és del 15 al 29 de maig (ambdós inclosos).
Només es pot fer la inscripció a tres activitats en total. Per a cada activitat, s'haurà d'indicar l'ordre de preferència, tenint en compte que cada activitat haurà de tenir una prioritat diferent.
Abans d'accedir a la inscripció, llegiu, si us plau, les instruccions de la convocatòria que es troben indexades al costat esquerre d'aquesta pàgina.

Assignacions:

Es preveu que es podran consultar les assignacions corresponents als cursos sol·licitats a les meves activitats a partir del dia 20 de juny.
En finalitzar l'activitat les persones participants hauran de respondre un qüestionari d'avaluació que trobaran a la pàgina: les meves activitats.
Via Augusta, 202-226 2B | 08021 Barcelona | Tel. 93 551 69 00 ext. 3856, 3376, 3378, 3305  |  estiullengues@xtec.cat