3 de juny de 2014

Acció Jove-Joves de CCOO denuncia que el Ministeri d'Educació vol eliminar de nou el dret a cotitzar dels becaris universitaris

El Ministeri d'Educació, extralimitant-se en les seves competències i de forma unilateral, està impulsant, per segona vegada, un Reial Decret que pretén excloure a una part dels becaris universitaris del dret a cotitzar. L'anterior intent per limitar aquest dret va ser impugnat i guanyat per CCOO davant del Tribunal Suprem.

Recordem que el dret a cotitzar dels becaris és una de les mesures que els sindicats vàrem aconseguir introduir a la reforma de pensions del 2011, per tal d’ajudar a completar les carreres de cotització del col·lectiu jove, un col·lectiu que veu molt retardada la seva incorporació al mercat laboral i per tant l’inici de la seva cotització, com a conseqüència del temps dedicat a la seva formació i la manca de llocs de treball i que aquest dret compensava en part.

Suprimir o limitar aquest dret significarà aprofundir encara més en la precarietat dels joves i dificultar encara més les seves expectatives de futur.

A més, sobta la insistència del Ministeri per eliminar aquestes cotitzacions, fent oïdes sordes a la sentència del Tribunal Suprem del passat 28 de juny en la qual donava la raó a la demanda interposada per CCOO que anul·lava la limitació que pretenia establir el RD 1707/2011 per a la cotització de les pràctiques externes universitàries.

Només tres mesos després de la sentència, el nombre de becaris en alta a la Seguretat Social es va triplicar, xifra que no ha deixat de créixer des de llavors i que actualment s'aproxima als 70.000 joves a tota Espanya.

En aquesta ocasió es pretén excloure del dret a cotització als i a les estudiants que facin pràctiques acadèmiques externes curriculars, tot i que compleixin tots els requisits establerts en la Llei 27/2011. Això podria afectar al dret de cotització de desenes de milers d'estudiants. El Ministeri pretén traslladar la responsabilitat als rectors universitaris i justifica la mesura atiant al rebuig i a l’impacte negatiu que aquest dret pot causar en l’oferta de beques curriculars existent.

El cost d’aquesta cotització és ridícul: 34,72 ? bruts/mes a càrrec de les empreses i 6,09 ?/mes a càrrec dels becaris, despesa que, a més, per a les empreses és deduïble, pel que el cost real per a elles se situa entorn dels 25? mensuals.

Acció Jove-Joves de CCOO de Catalunya exigim al Govern estatal que cessi els seus intents de fer caure el dret a cotització per a aquest col·lectiu.

CCOO de Catalunya demanem als grups polítics catalans al Congrés dels Diputats que no donin suport a tal iniciativa i que facin tot el que estigui a les seves mans per frenar una nova reforma a cop de Decret del Govern del PP, que, a més de no ser capaç de crear oportunitats de treball per als joves, pretén condemnar-los a no generar cotitzacions.