19 de juny de 2014

Barcelona. Escola d'estiu 2014. Cursos de formació.


Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Tots els sectors
Lloc: Eguassada Farriols. Argentona
Dates: 7, 8, 9, 10 i 14 de juliol de 9 a 15:00 hores
Formadora: Marian Alonso
Curs propi de la Federació: 175€ afiliats de més de 6 mesos; 250€ nous afiliats; 350€ no afiliatsCurs en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
Sector: pública i laborals
Lloc: Barcelona (classes combinades aula i museus). Seu de CCOO. Via Laietana 16.
Dates: 1, 2, 3 i 4 de juliol de 9 a 14 hores
Formadora: Mamen Zaera
Curs subvencionat

Curs en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
Tots els sectors
Llocs: simultàniament a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
75 hores presencials i 80 hores telemàtiques
Dates: de l’1 de juliol al 30 de novembre (primera sessió conjunta a Barcelona l’1 de juliol, presentació del curs i primera sessió projecte direcció. Resta del mes de juliol telemàtic).
Diferents formadors (inspectors i directors en actiu)
Curs propi de la Federació: 500€ afiliats més de 6 mesos; 650 nous afiliats; 800 no afiliats.

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Certificació de 110 hores
Tots els sectors
Curs propi de la Federació:
6 mesos de connexió, 24h/dia: 275€ afiliats més de 6 mesos; 350€ nous afiliats; 450€ no afiliats.
12 mesos de connexió, 24h/dia: 375€ afiliats més de 6 mesos; 450€ nous afiliats; 550€ no afiliats.

Curs en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
Sector: pública i laborals
Lloc: Escola Baixeres. Barcelona
Dates: 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de juliol de 16:00 a 21:00 h
Formador: Toni Pastor
Curs subvencionat

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Tots els sectors
Lloc: Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16
Dates: Intensiu: De l’1 al 25 de juliol. De 9:00 a 14:00 hores
Curs propi de la Federació: 300€ afiliats més de 6 mesos; 400 nous afiliats; 550 no afiliats.

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Tots els sectors
Lloc: Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16
Dates: Intensiu: De l’1 al 25 de juliol. De 9:00 a 14:00 hores
Curs propi de la Federació: 300€ afiliats més de 6 mesos; 400 nous afiliats; 550 no afiliats.

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Tots els sectors
Lloc: Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16
Dates: Intensiu: De l’1 al 25 de juliol. De 9:00 a 14:00 hores
Curs propi de la Federació: 300€ afiliats més de 6 mesos; 400 nous afiliats; 550 no afiliats.

Curs en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament
Sector: pública i laborals
Lloc: Escola Baixeres. Barcelona
Dates: 1, 2, 3 i 4 de juliol de 10:00 a 13:45 hores
Formadora: M. Carmen Oñate García
Curs subvencionat

Barcelona, Aplicacions i recursos educatius online: Web quest, poster multimèdia i blogs (curs matins)
Curs en procés d’homologació pel Departament d’Ensenyament
Destinataris:
Treballadors/es en actiu de l’Ensenyament Privat dels següents sectors:
Ensenyament Concertat, Reglat, no Reglat, autoescoles, col·legis majors universitaris, centres d’educació universitària i investigació.
Reserva d’un 40% de places per a persones aturades.
Lloc de realització: Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16
Durada: 30 hores
Dates: l'1 a l'10 de juliol al matí de 9:30 a 13:15 hores.
Preu curs: Subvencionat
Termini d'inscripció: Fins el 25 de juny. Es prioritzarà l’ordre d’inscripció

Curs en procés d’homologació pel Departament d’Ensenyament
Destinataris:
Treballadors/es en actiu de l’Ensenyament Privat dels següents sectors:
Ensenyament Concertat, Reglat, no Reglat, autoescoles, col·legis majors universitaris, centres d’educació universitària i investigació.
Reserva d’un 40% de places per a persones aturades.
Lloc de realització: Seu CCOO Barcelona. Via Laietana, 16
Durada: 30 hores
Dates: l'1 a l'10 de juliol a la tarda de 17:00 a 20:45 hores.
Preu curs: Subvencionat
Termini d'inscripció: Fins el 25 de juny. Es prioritzarà l’ordre d’inscripció

Barcelona. Curs Mesures d'intervenció: Iniciació a la mediació
Curs en procés d’homologació pel Departament d’Ensenyament
Destinataris: Treballadors/es en actiu de l’Ensenyament Privat dels següents sectors:
Ensenyament Concertat, ensenyament privat, Educació infantil, Reglat, no Reglat, autoescoles, col·legis majors universitaris, centres d’educació universitària i investigació, educació especial
Reserva d’un 40% de places per a persones aturades.
Lloc de realització: Seu CCOO (Fundació Paco Puerto) Via Laietana 16-18 8è, Barcelona
Durada: 30 hores
Dates: l'7 a l'11 de juliol al matí de 9:00 a 15:15 hores tots els dies excepte l’11 de 9:00 a 14 hores
Preu curs: Subvencionat (0€)

-------------------

Més informació i inscripcions clicant sobre el nom de cada curs...