16 de juny de 2014

CCOO rebutja el tancament de l'Escola Pompeu Fabra del Prat de Llobregat

COMUNICAT DEL SINDICAT D’EDUCACIÓ DE CCOO DEL BAIX LLOBREGAT - ANOIA - GARRAF - ALT PENEDÈS SOBRE EL TANCAMENT ADMINISTRATIU DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DEL PRAT DE LLOBREGAT


Els Serveis Territorials del Baix Llobregat han dut a terme, sense previ avís, el tancament administratiu de l’Escola Pompeu Fabra del Prat de Llobregat, un procediment innovador i sense precedents pel que fa a la solució proposada.

El tancament administratiu, tal i com s’ha aplicat, es basa en fer desaparèixer el centre amb les habilitats del més audaç il·lusionista, executant el cessament de l’actual equip directiu i la supressió de tots els llocs de treball. A continuació, amb nou nom i codi de centre, en el mateix espai físic i amb l’actual alumnat, es reprèn l’activitat docent. El  "nou centre mutant" passa a ser de nova creació, amb la incorporació d’una nova direcció proposada pels SSTT i amb capacitat d’escollir el 100% de la futura plantilla, al ser catalogat recentment com centre d’especial dificultat.

El sindicat d’Educació de CCOO del Baix Llobregat manifesta:


  • El rebuig total al tancament de l'escola Pompeu Fabra tant pel procediment utilitzat en les formes i en les dates per com s’ha comunicat la decisió, així com pels arguments i raons que s’han fet servir per justificar el tancament.

  • És inacceptable que aquesta decisió es comuniqui tant a la Junta de Personal, a la direcció i al claustre una vegada el procediment de sol·licituds d’adjudicacions provisionals ja havia finalitzat.

  • No es pot utilitzar un procediment administratiu que té uns condicionants que el justifiquen per a una finalitat diferent a la prevista en aquest procediment.

  • Que aquest tancament té efectes en les adjudicacions en els centres del Prat, ja que la recol·locació dels 24 mestres definitius s'ha de fer, com diu la norma, des de la condició de suprimits.
  • Que no podem admetre que els resultats de l'auditoria pedagògica comportin el tancament del centre.  De fet, altres centres auditats han tingut un tractament diferent per part de l’Administració educativa. 
  • Defensem la dedicació i professionalitat de l’equip directiu i docent en tots aquests anys. Malgrat la precarietat de recursos, des de les dificultats de l’entorn (el centre ha estat catalogat d’especial dificultat recentment), l'equip docent i directiu s'ha implicat en la millora dels resultats educatius de l'alumnat i del centre.
  • Encara és més censurable aquesta decisió si es té en compte que els SSTT a través del seus instruments de control de l’activitat docent, no van establir els mecanismes de correcció i l'assessorament necessari que possibiliti la millora dels resultats. Al centre mai se li ha fet cap suggeriment o indicació que la seva activitat docent no era la correcta. L'Administració no pot situar als docents com a únics responsables ni deixar-los en la indefensió més absoluta.


Avui és el tancament administratiu del Pompeu Fabra. Demà....?

Tots som el Pompeu