5 de juny de 2014

Curs d'Anglès On line. Per a professionals de l'educació de tots els àmbits

Curs d’Anglès On line. 

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 • ATENCIÓ INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Versió PDF per imprimir (+)
 • Informació ampliada (+)


Coneixes el “Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012/18”? Saps en quina mesura afecta als professionals de l’educació?
L’anglès, més important que mai!


Per tal de potenciar el domini de l’anglès entre l’alumnat dels centres docents i conforme amb el “Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018” és imprescindible que els docents que imparteixin qualsevol llengua estrangera tinguin el nivell de coneixement adequat i el domini funcional en aquesta matèria que, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), correspon al Nivell B2 o superior per “Educació Infantil i Primària” i Nivell C1 o superior per “Educació Secundària”.


D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Aquest decret preveu la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà proposar fins a un 50% de places específiques de docents. Entre aquestes places és previst que prenguin força aquelles per les quals caldrà tenir un nivell d’anglès adequat al marc europeu (Nivell B2) que permeti impartir una assignatura o part d’ella en aquesta llengua.


Destinataris:
 • Professionals de l’educació de tots els àmbits. 

Lloc de realització:

 • 100% On-line (basat en l’exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning TELLMEMORE). 
Durada:
 • 6 ó 12 mesos; 5 nivells disponibles amb una duració estimada de 110 hores per nivell. 

 • Es poden fer tots els nivells que es desitgin durant el temps de vigència de la matrícula.

Data d'inici:

 • 7 de juliol de 2014

PREUS:

                                   
MATRÍCULA
TUTOR
PREU
AFILIATS
NOUS AFILIATS
NO AFILIATS
6 mesos
Si
No
275€
350€
450€
Si
360€
440€
540€
12 mesos
Si
No
375€
450€
550€
Si
495€
570€
670€Termini d'inscripció: 
 • Fins el 30 de juny
Formalització de la matrícula:
 • Ingressar al compte de La Caixa 2100 - 5000 - 50 - 0200008211 de la Federació d’Educació la quantitat corresponent, abans del 30 de juny indicant: COGNOMS, NOM_ONLINE  (exemple= Garcia Garcia, Anna_online. Quedarà confirmada la inscripció una vegada fet el pagament.

 • INSCRIPCIÓ TANCADA (+)