12 de juny de 2014

Ensenyaments privats: calendari escolar 2014/2015


CALENDARI ESCOLAR 2014-2015No hi ha cap novetat significativa en el calendari 2014-2015. Fixa la represa d’activitats dels centres educatius i del professorat pel dia 1 de setembre de 2014 i el cessament d’activitats no abans del 30 de juny de 2015.


CALENDARI 

Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés cicles: les classes començaran el 15 de setembre.

Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés cicles, ensenyaments de règim especial i aules de formació de persones adultes: les classes començaran el 22 de setembre.

Les classes finalitzaran el 19 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord a la seva programació acadèmica. Les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny i pel que fa al professorat de l’ensenyament privat aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposa el conveni col•lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Els centres poden pot programar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil amb l’autorització prèvia del director/a dels SSTT, començant el 15 de setembre i no anirà més enllà del 19 del mateix mes.

Les proves extraordinàries de l’ESO i del primer curs de batxillerat es realitzaran entre l’1 i el 3 de setembre.

HORARI

Els horaris de tots els centres continuen exactament en els mateixos termes que el curs 2013-2014.

VACANCES I DIES FESTIUS

Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. No es recull la sol•licitud de CCOO de començar les vacances el 23 de desembre.
Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril ambdós inclosos.
Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
Tenen consideració de dies festiu els que determini el Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En el cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs escolar corresponent.


ALTRES MODIFICACIONS

Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a:
L’organització de la jornada continuada del 23 de desembre de 2014.
L’organització de la jornada continuada del 19 de juny de 2015.
L’organització de la jornada continuada, que podrà començar a partir del 8 de juny, sempre que la sol•licitud compti amb el consens del consell escolar i es mantingui el còmput total d’hores de la jornada laboral del professorat i de l’horari lectiu de l’alumnat, llevat que la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat es compensi al llarg del curs amb altres activitats.


DIES LECTIUS: 181
DIES NO LECTIUS: 15
TOTAL
196
Restar 2 dies de festes locals + 3 dies de lliure disposició = 5

191
El 19 de juny és l’últim dia de classes


Dies no lectius 3 supòsits
Hores treballades en dies NO lectius
(15 x 4,5,6)
Hores treballades en dies lectius
((181 – 5) x 6)
Hores totals treballades
Manquen fins a 1190 h. de conveni
Hores NO lectives de lliure disposició:

- Avaluacions
- Reunions
- Claustres
- Hores de formació …
4h. per dia
60
1.056
1.116
74
5h. per dia
75
1.056
1.131
59
6h. per dia
90
1.056
1.146
44


Quadre
SE
TEM
BRE
DLL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


OC
TU
BRE


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31NO
VEM BRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DE
SEM BRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GE
NER1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


FE
BRER


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


MARÇ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


A
BRIL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MAIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JUNY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29