23 de juny de 2014

Entre la desobediència i la insubmissió. Article d'opinió de CCOO al diari El Vigatà

En el marc de destrucció de l’Estat del Benestar, el PP i la dreta més reaccionària fa pocs mesos han aprovat la LOMCE, una llei que ara es comença a aplicar.

La LOMCE (Ley Orgànica de Mejora de la Cualidad Educativa) és una llei que modifica totes les lleis educatives anteriors amb l’objectiu d’unificar l’educació a tots els territoris de l’Estat Espanyol

Per primera vegada una llei educativa no fa referència a l’educació integral de l’alumnat, que és i ha estat l’objectiu primordial de l’escola a Catalunya des de fa més de 30 anys; és a dir, educar en la diversitat, en la igualtat d’oportunitats , etc. ara però es canviarà per una educació encarada estrictament cap al mercat laboral. I en comptes de tenir una escola que treballa per compensar les desigualtats socials el nou model les reprodueix.

Ens esborra com a país, perquè ataca directament el model d’immersió lingüística que tan bons resultats ens està donant relatius a l’aprenentatge de les llengües, a la cohesió social i a la diversitat entesa com a una riquesa. I subordina la nostra llengua respecte al castellà.

Respecte als continguts curriculars dels ensenyaments de primària i secundària, més del 50 % vindran establerts pel MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) i lligats a les avaluacions, proves i/o revàlides, on també el MEC establirà majoritàriament els criteris d’avaluació estandaritzats per a tots els territoris de l’Estat, amb una clara invasió de les competències de les Comunitats Autònomes que justament ara es trobaven en el moment de màxima autonomia educativa. Aquest fet està fent reflexionar al professorat català sobre els continguts a impartir de cara a l’èxit del seu alumnat en les avaluacions LOMCE. També l’Educació Plàstica i Musical deixaran de ser matèries obligatòries i dependran de l’oferta d’assignatures optatives dels centres, fent costat al postulat de la inutilitat de l’útil davant una societat menys culta i més empobrida en tots els aspectes.

És una llei profundament neoliberal, concep a l’escola pública com a una empresa on la figura del director es confon amb la figura del gerent i amb la d’amo i senyor del seu centre. De fet però això ja hi és a la LEC (Llei Educativa Catalana).

Desempodera a la Comunitat Educativa perquè els Claustres i Consells Escolars passen a ser merament òrgans consultius, amb el consegüent enfortiment de les direccions que comentava anteriorment i amb la pèrdua de la participació dels representants dels ajuntaments al Consell Escolar. Per aquest motiu i d’altres com la manca d’ajuts a les associacions de pares i mares, la desaparició de l’assignatura Educació per a la ciutadania, la disminució de les beques i ajuts a les famílies, des de la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya) s’ha presentat un document de desobediència a la LOMCE i s’ha creat una xarxa d’escoles insubmisses.

Per últim és una llei segregadora, per rànquings d’escoles, a millors resultats més recursos en detriment dels centres que més els necessiten, per la llengua vehicular castellà o català, pel blindatge de concerts a les escoles que segreguen a l’alumnat per sexes, pels nivells acadèmics de l’alumnat en etapes obligatòries, per la religió o la seva assignatura alternativa.

Des de l’Assemblea de Docents i Treballadores de l’Ensenyament us invitem a demanar al Govern Català un posicionament clar i públic d’insubmissió a la LOMCE en la seva totalitat.

Per tot això, us invitem a participar en la manifestació convocada per SomEscola d’aquest dissabte 14 de juny a Barcelona, a les 6 de la tarda, contra la LOMCE i amb el lema “Per un país de tots i totes, decidim escola catalana”

Rosa Recio

Mestra i sindicalista de CCOO Educació d’Osona