23 de juny de 2014

Nova aplicació (app) de MUFACE per a dispositius mòbils

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) dins de les accions encaminades a prestar un servei de qualitat als seus mutualistes ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils (app). 


En una primera etapa, s'ha decidit incloure com a funcionalitat d'aquesta aplicació, un dels serveis més demandats pels mutualistes com és el de la petició de talonaris de receptes. 

L'aplicació ha estat desenvolupada perquè el seu ús sigui senzill i intuïtiu, i inclou, a més, dins de la funcionalitat de petició de talonaris, les següents opcions afegides: 

Elecció de la direcció postal per a la recepció del talonari. 
Informació sobre l'historial de talonaris lliurats. 
Estat de les peticions pendents de lliurament.

L'aplicació es situa en el marc de la seu electrònica de MUFACE, integrant-se com una nova manera d'accedir a algun dels serveis que a través d'aquesta es presten, per la qual cosa compta amb totes les garanties que se'n deriven, i, en aquest sentit, el seu ús té com a únic requisit previ estar prèviament registrat a la seu electrònica de MUFACE. Actualment més de 250.000 mutualistes ja es troben registrats. 

L'aplicació està disponible per als dispositius mòbils i tauletes que comptin amb algun dels dos principals sistemes operatius: Android i IOS, a través, respectivament, de Google Play i App Store.

MÉS INFORMACIÓ (+)