30 de juny de 2014

Pobresa infantil

L’arribada de l’estiu i el tancament dels menjadors escolars agreuja la situació de molts nens i nenes de casa nostra en qüestions tan bàsiques com el menjar. La pobresa infantil, malgrat la negació dels governs de CiU i PP, és una evidència que reflecteixen les estadístiques i els informes d’organismes internacionals. És la conseqüència de l’atur i de les polítiques d’austeritat i retallades, que fan augmentar de manera alarmant la pobresa i la desigualtat.

L’esgotament de les prestacions, l’enduriment dels requisits per accedir als subsidis i ajuts públics, la retallada de beques menjador, la disminució dels pressupostos per als serveis socials, etc., tenen greus conseqüències per a les persones més febles, com són els infants. 

La situació és d’emergència i cal un canvi de polítiques a Catalunya, Espanya i Europa. L’atur de llarga durada, la pobresa i les desigualtats posen en risc la recuperació de l’economia i són caldo de cultiu de populismes i xenofòbia. 

Per això, cal reforçar els mecanismes de protecció social, fer actuacions específi ques per evitar la pobresa infantil, els desnonaments, la pobresa energètica, així com dotar de recursos sufi cients els serveis públics i fomentar polítiques públiques que promoguin la creació d’ocupació. I, per descomptat, una altra reforma fi scal que faci pagar més les grans empreses i les grans fortunes, i que persegueixi el frau i l’evasió fiscal.

Font: http://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/199.pdf

UNICEF