26 de juny de 2014

Reforma fiscal: Valoració dels principals efectes sobre rendes del treball i negociació col·lectiva


Joan Carles Gallego titlla la reforma fiscal del PP d'electoralista, injusta i regressivaJoan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, considera que la reforma fiscal del PP farà augmentar la desigualtat tributària, perquè incrementa la bretxa entre rendes del treball i rendes del capital, cosa que fa que les persones assalariades continuïn pagant més impostos que les persones que viuen de les rendes que produeixen les inversions o els patrimonis.

La rebaixa d’impostos beneficia sobretot les grans fortunes, les grans empreses i els grans patrimonis i configura un sistema tributari més injust i més regressiu. El salaris continuen tributant més que els interessos bancaris, les grans empreses continuen pagant menys que les petites i els autònoms i els grans patrimonis continuen eludint el pagament d’impostos mitjançant el manteniment de les Sicav.

D’altra banda, Gallego considera que no hi ha voluntat política de perseguir el frau ni l’evasió fiscal. No hi ha mesures específiques ni recursos humans suficients per fer-ho.

En relació amb Catalunya, Gallego reclama al Govern de la Generalitat que no segueixi la via regressiva del Govern de l’Estat i no rebaixi els impostos que graven les rendes més altes.

Finalment, el secretari general de CCOO de Catalunya recorda que una baixada en la recaptació tributaria vol dir més retallades i més privatitzacions i, per tant, la consolidació d’un model de societat que opta per la mercantilització dels drets de ciutadania i d'uns serveis públics que deixen de ser universals i gratuïts.