11 de juny de 2014

Revista DAFNIA núm.60: Ofensiva desreguladora, també contra el medi ambient


ISTAS-CCOO edita aquesta revista amb l'objecte de sensibilitzar les treballadores i els treballadors sobre la necessitat d'avançar cap a un desenvolupament sostenible que exigeix ​​millorar l'eficiència de la producció i modificar les pautes de consum. Una de les qüestions analitzades per Daphnia és la necessitat que els diferents sectors econòmics (la producció i transformació de béns, els transports, la pesca i agricultura, l'activitat turística ...) s'adeqüin a les exigències de producció neta. A més, la revista recull informació relativa a la protecció ambiental, l'ús racional de recursos com l'aigua, el sòl o l'energia, la reducció de residus i substàncies tòxiques, etc.