17 de juliol de 2014

Per un model social d'Universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització

Per un model social d'universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització


Aquest Informe 94, 'Per un model social d'Universitat. Enfront de les propostes neoliberals de mercantilització ', resumeix els resultats del debat sobre un nou model d'Universitat, celebrat en el marc de les Trobades sobre Ciència i Innovació (ECI) organitzats per l'Àrea de Ciència i Tecnologia de la Fundació 1r de Maig. [DESCARREGAR PDF] 


El debat es va desenvolupar en quatre sessions al llarg de la tardor-hivern 2013-2014. Alicia Durán, directora de l'Àrea, agraeix especialment l'esforç, la participació i la redacció del document a Josep Ferrer, Francisco Marcellán, Àngel Ponce i als companys d'Universitat de la Federació d'Ensenyament de CCOO. 

Aquest document és fruit d'una reflexió col·lectiva per tal d'avançar en una dinàmica propositiva en relació amb les perspectives a mitjà i curt termini de la universitat pública al nostre país. Va quedar clar en aquest debat que sabem què és el que no volem. Hem elaborat innombrables diagnòstics sobre la situació actual de la universitat pública però hem d'avançar a mostrar escenaris possibles, coherents amb un compromís amb el públic en moments en què el neoliberalisme agressiu i la mercantilització dels serveis públics estan mostrant que ells pretenen ser l'única sortida possible. 

Autoconsciència de l'estudiant, que gaudeix d'un servei públic sense cap tipus d'implicació i compromís de futur en la defensa d'una universitat que sufraga la ciutadania amb els seus impostos. Autoconsciència dels treballadors (professors, investigadors, personal d'administració i serveis) vinculats a una institució que és més que una empresa que els paga el salari, que és un projecte col·lectiu en el qual han d'implicar-se democràticament en base a drets i deures més enllà d'un plantejament corporatiu que representaria el seu aïllament social. Autoconsciència de la societat, que ha de demanar a la universitat pública un lideratge intel·lectual que subministri a la ciutadania elements no només per comprendre millor la realitat sinó també per contribuir a una millora qualitativa i quantitativa de les condicions de vida quotidiana, de la seva participació democràtica i, sobretot, de creació de capacitat autònoma en la presa de decisions des d'una perspectiva solidària. 

Compromís amb una rendició de comptes, per una autèntica llibertat de pensament i acció en el si de la universitat, per una democràcia no censatària basada, en l'actualitat, en un nivell jerarquitzat del coneixement, per una transversalitat del saber, per una real autonomia que significa deixar clar amb el que es vol i responsabilitzar-se de la presa de decisions d'una manera col·lectiva més enllà dels mecanismes de representació individual. 

En resum, busquem una universitat més oberta a la societat, més rigorosa i compromesa amb les seves missions: docència / formació, recerca / creació i disseminació del coneixement, creació de pensament crític amb una realitat que no ens agrada / lideratge intel·lectual i moral davant la societat que ha de veure en l'activitat universitària un referent en el compliment d'uns paràmetres que es descriuen a continuació. 

Obrir un debat d'idees que vagi més enllà de la conjuntura i que sobretot, contribueixi a involucrar en la resolució d'un problema que hem de definir bé a tots els universitaris però també a la societat que ha d'apostar per la universitat pública com un autèntic bé social, necessari i complementari d'aquest compromís col·lectiu per una societat més justa, democràtica i avançada.


Font (+)


Temes relacionats: