31 d’agost de 2014

ACORD GOV/119/2014, de 26 d'agost, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

La previsió de la demanda d’escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l’oferta de places escolars públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives;
Vist que l’article 131.2 c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics;
Vist que l’article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, atribueix al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics;
Vist que l’article 75.1.c) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon als centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació infantil i l’educació primària la denominació genèrica escola;
Vist que l'article 75.1.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon als centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació secundària la denominació genèrica institut;
Vist que l’article 81.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa que l’alumnat amb necessitats educatives especials que no puguin ser atesos en centres ordinaris s’han d’escolaritzar en centres d’educació especial i que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, ordena l’atenció educativa a aquest alumnat i estableix els requisits mínims per a aquests centres;
Vist el que disposen la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, i el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults;
Vist el que disposa l’article 32.1 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

-1 Crear el centre d’educació especial que es detalla a l’annex 1, les escoles que es detallen a l’annex 2, els instituts que es detallen a l’annex 3 i els centres de formació de persones adultes que es detallen a l’annex 4, amb efectes de l’inici del curs escolar 2014-2015.

-2 Suprimir les escoles que es detallen a l’annex 5, amb efectes de la fi del curs escolar 2012-2013.

-3 Suprimir les escoles que es detallen a l’annex 6, amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.

-4 Suprimir els instituts que es detallen a l’annex 7, amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.

-5 El que disposa aquest acord s’inscriurà al Registre de centres.

-6 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’agost de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern


Annex 1

Creació d’un Centre d’educació especial

Serveis Territorials a Tarragona

Comarca: Baix Camp
Municipi: Reus
Codi: 43012769
Denominació: Centre d’Educació Especial de Reus
Ubicació: Carrer Figueres, s/n


Annex 2

Creació d’Escoles

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Prat de Llobregat
Codi: 08074483
Denominació: Escola Prat de Llobregat 1
Ubicació: Avinguda Tibidabo, s/n

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Comarca: Maresme
Municipi: Dosrius
Codi: 08074380
Denominació: Escola Castell de Dosrius
Ubicació: Carrer Salvador Dalí, s/n
Per fusió de l'escola del Pi, codi 08016835 i de l'escola Encarnació Fonoll, codi 08064763, ambdues de Dosrius, les quals resten suprimides amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014.

Serveis Territorials a Tarragona

Comarca: Baix Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Codi: 43012095
Denominació: Escola Joan Miró
Ubicació: Avinguda de Cadis, s/n
Per transformació de l'institut escola Joan Miró, codi 43012095, Mont-roig del Camp.


Annex 3

Creació d’Instituts

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Codi: 08064921
Denominació: Institut Nou de Sant Andreu de la Barca
Ubicació: Avinguda Bonaventura Pedemonte, 2

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Comarca: Alt Penedès
Municipi: Vilafranca del Penedès
Codi: 08064970
Denominació: Institut Nou de Vilafranca del Penedès
Ubicació: Avinguda Europa, s/n

Serveis Territorials a Girona

Comarca: Gironès
Municipi: Bescanó
Codi: 17009783
Denominació: Institut La Miquela
Ubicació: Carrer Salvador Dalí, 2
Per transformació de la secció d'institut La Miquela, codi 17009783, Bescanó.

Comarca: Gironès
Municipi: Girona
Codi: 17010414
Denominació: Institut Nou de Girona
Ubicació: Carrer Doctor Antic Roca, 38

Comarca: Gironès
Municipi: Sant Gregori
Codi: 17010189
Denominació: Institut Nou de Sant Gregori
Ubicació: Plaça Rafel Masó, s/n

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Cardedeu
Codi: 08062729
Denominació: Institut Pla Marcell
Ubicació: Carrer Ramón i Cajal, 58
Per transformació de la secció d'institut Pla Marcell, codi 08062729, Cardedeu.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Sabadell
Codi: 08074410
Denominació: Institut La Serra
Ubicació: Carrer Can Bordoll, 92-94


Annex 4

Creació de Centres de formació de persones adultes

Consorci d’Educació de Barcelona

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona
Codi: 08061956
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Prosperitat
Ubicació: Carrer Joaquim Valls, 82
Per transformació de l'aula de formació d'adults Prosperitat, Barcelona.

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona
Codi: 08062262
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Martinet de Nit
Ubicació: Rambla del Poblenou, 128-130
Per transformació de l'aula de formació d'adults Martinet de Nit, Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Comarca: Barcelonès
Municipi: Badalona
Codi: 08060216
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Morera Pomar
Ubicació: Carrer de Pineda, s/n
Per transformació de l'aula de formació d'adults Morera Pomar, Badalona

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Comarca: Berguedà
Municipi: Berga
Codi: 08061971
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Berga
Ubicació: Camí de Pedret, 2
Per transformació de l'aula de formació d'adults Berga. Berga

Serveis Territorials a Girona

Comarca: Gironès
Municipi: Girona
Codi: 17010441
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Nou Girona
Ubicació: Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43
Creació per desglossament del Centre de formació d'adults Girona, Girona.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Comarca: Maresme
Municipi: Premià de Mar
Codi: 08060265
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes Premià de Mar
Ubicació: Carrer Torras i Bages, 16
Per transformació de l'aula de formació d'adults Premià de Mar, Premià de Mar

Serveis Territorials a Tarragona

Comarca: Baix Penedès
Municipi: El Vendrell
Codi: 43010062
Denominació: Centre de Formació de Persones Adultes El Vendrell
Ubicació: Avinguda de les Escoles, 19
Per transformació de l'aula de formació d'adults El Vendrell, Vendrell.


Annex 5

Supressió d’escoles amb efectes de la fi del curs escolar 2012-2013

Serveis Territorials a Lleida

Comarca: Garrigues
Municipi: Els Omellons
Codi: 25003445
Denominació: Escola Josep Güell - ZER Pedrera
Ubicació: Carrer Afores, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Joan XXIII, codi 25001141, Les Borges Blanques.

Comarca: Garrigues
Municipi: Els Torms
Codi: 25004619
Denominació: Escola Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes
Ubicació: Carrer Prat de la Riba , s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes, codi 25001916, Juncosa.

Comarca: Val d'Aran
Municipi: Vielha e Mijaran
Codi: 25004899
Denominació: Escola Eth Roser - ZER Val d'Aran
Ubicació: Carrer de Sant Martí, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Garona, codi 25004929, Vielha e Mijaran.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa
Codi: 08068562
Denominació: Escola Can Motllor
Ubicació: Avinguda Vallès, 483
Supressió per integració en l'escola Roser Capdevila, codi 08066048, Terrassa.


Annex 6

Supressió d’escoles amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014

Consorci d’Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona
Districte: Sant Andreu
Codi: 08002231
Denominació: Escola Rosa dels Vents
Ubicació: Carrer Açores, 1-3
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Congrés - Indians, codi 08066516, Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Prat de Llobregat
Codi: 08034977
Denominació: Escola Pompeu Fabra
Ubicació: Avinguda Tibidabo, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Prat de Llobregat 1, codi 08074483, Prat de Llobregat.

Serveis Territorials a Girona

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Santa Llogaia d'Àlguema
Codi: 17003690
Denominació: Escola Àlguema
Ubicació: Carrer Figueres, 5
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'escola Sol i Vent, codi 17004190, Vilafant.

Serveis Territorials a Tarragona

Comarca: Tarragonès
Municipi: Torredembarra
Codi: 43010827
Denominació: Escola Mirades
Ubicació: Carrer Hort de l'Oca, 5-11
Per integració en l’escola Antoni Roig, codi 43003884, en l’escola Molí de Vent, codi 43006821 i en l’escola L'Antina, codi 43009242, totes elles de Torredembarra.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Terrassa
Codi: 08029362
Denominació: Escola Germans Amat
Ubicació: Carrer Mallorca, 25
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran en l'escola Roc Alabern, codi 08067235, Terrassa.


Annex 7

Supressió d’instituts amb efectes de la fi del curs escolar 2013-2014

Consorci d’Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona
Districte: Gràcia
Codi: 08052712
Denominació: Institut Pere Bosch i Gimpera
Ubicació: Carrer Torrent del Remei, s/n
Els expedients acadèmics de l’antic alumnat es dipositaran a l'institut Secretari Coloma, codi 08047421, Barcelona.