18 de setembre de 2014

CCOO de Catalunya se suma al Park(ing) Day

Aquest esdeveniment internacional reivindica un altre model de ciutat més sostenible i saludable per a les persones


Durant la jornada d’avui, divendres 19 de setembre, més de 40 entitats i organitzacions de Barcelona acullen el Park(ing) Day 2014. Aquesta acció se celebra cada setembre arreu del món i consisteix en que entitats socials, ecologistes, educatives, artistes i la ciutadania en general utilitzen places d’aparcament públiques i les transformen temporalment en jardins, places, espais d’oci o de reunió, etc. La funció d’aquesta iniciativa és reflexionar i sensibilitzar sobre l’existència d’altres models de ciutat possibles, que estiguin més centrats en les persones i les seves necessitats individuals, socials i ambientals.

CCOO de Catalunya participa en aquesta interessant iniciativa en col·laboració amb les entitats que formen part de la plataforma Diagonal per a tothom. La instal·lació de la plataforma es pot visitar durant tot el dia al carrer Numància cantonada amb l’avinguda Diagonal. Els voluntaris de CCOO de Catalunya i d’altres entitats de la plataforma informaran a les persones que s’hi acostin sobre la mobilitat sostenible a Barcelona.

La missió del Park(ing) Day és cridar l’atenció sobre tres aspectes que estan molt relacionats entre ells:


-La necessitat de disposar de més espai públic a les ciutats. Actualment, el 55% de l’espai públic és calçada i està pensat sobretot per a vehicles privats a motor. A més, els nous projectes urbans a la ciutat prioritzen el vehicle privat en detriment d’altres modes de desplaçament com ara el transport públic, la bicicleta i caminar.

-La generació d’un debat crític sobre la creació i la localització de l’espai públic (places, espais verds), així com de la diversitat d’usos que hi pot tenir, anant més enllà de l’ús comercial i per a l’estacionament de cotxes i motos.

-La millora de la qualitat de vida de les persones a l’entorn urbà. La disminució del número de vehicles i l’augment d’espais verds contribueix a millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica. També afavoreix la seguretat i la salut dels habitants i té un impacte positiu sobre la biodiversitat de les ciutats.

Per tot això, el Par(king) Day fa una clara aposta per una mobilitat sostenible (reduint el número de cotxes), contribueix a la generació d’espais socials per a la trobada de les persones, fomenta el verd urbà a la ciutat i col·labora en la reducció d’emissions de gasos contaminants.

CCOO de Catalunya valora positivament aquesta acció ja que fomenta el debat sobre un model de ciutat més amable amb les persones que hi viuen i més sostenible per al medi ambient. La recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, encara que només sigui per unes hores, ens convida a pensar en altres usos possibles per als nostres carrers, més enllà de la circulació i l’estacionament dels vehicles privats.

Per tots aquests motius CCOO de Catalunya defensa des de fa anys un model de transport públic, sostenible i segur, que contribueixi a millorar la mobilitat quotidiana de les persones i que afavoreixi la qualitat de l’aire de la ciutat.