9 de setembre de 2014

Ensenyament Públic. Convocatòria de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Hem estat convocats a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
Dia:    10 de setembre de 2014.
Hora: 11 h.
Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-               226 de Barcelona).

Ordre del dia:

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
  • Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014.
  • Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.


2. Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre,      de la        direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional              docent .
3. Torn obert de paraules.


Us mantindrem informats.

CCOO al vostre costat