19 de setembre de 2014

Ensenyament públic. Resum de la Mesa sectorial del 10 de setembre de 2014

Resum de la reunió de la mesa sectorial d'educació pública


Modificació del Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
Aquesta Mesa és continuació de la Mesa de 10.09.2014.

El Departament comunica que 760 direccions acaben el seu mandat el 30 de juny de 2015. Estima que 364 direccions possiblement podríe prorrogar el seu mandat. Això originaria aproximadament unes 500 vacants i entén que són massa vacants per prorrogar els mandats o aplicar nomenaments per un curs amb caràcter excepcional.
CCOO recordem que, ja des del primer moment, vam ser bel·ligerants amb el Decret de Direccions. i si no s’equilibren els membres de les comissions de selecció per tal de garantir la participació de tota la comunitat educativa ni es prioritzen les candidatures del professorat dels centres per sobre de les candidatures foràries, ens veiem obligat a reafirmar-nos en tot allò que van dir la mesa anterior : “ demanar l’ajornament d’aquestes modificacions durant aquest curs”.

Resposta de l’Administració a preguntes fetes a la Mesa anterior :
  • Desaparició de la hora de tutoria de l’horari lectiu a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. L’Administració reconeix que ha estat una "errada administrativa" a l’hora de la redacció de les normes d’inici de curs. Immediatament es corregirà i es recuperarà l’hora dins de l’horari lectiu. 
  • Justificació malalties cròniques No hi ha cap llistat de malalties. Els metges determinaran les malalties cròniques i estendran un document acreditatiu / informe que justifiqui la malaltia crònica 
  • El cens de professorat de cara a les eleccions. S’informarà desprès de la nòmina de setembre, és a dir, a primers dies d’octubre. 
  • Demanem, novament, convocar una Mesa sectorial per tractar el tema de les substitucions i la recuperació del 100% del salari del personal interí.
  • A la petició de disposar d’un codi d’accés al portal de centres, per tal de ser coneixedors de tot allò que tingui a veure amb les condicions laborals dels docents, ens responen que s’està estudiant i ens donaran resposta properament.
Recordem...

  • Sabies que la reducció de les hores lectives per tutoria són fruit de l'Acord de Plantilles signat en solitari per CCOO amb l'Administració l'any 1995?. A aquest acord de plantilles posteriorment es van anar incorporant noves millores, i a totes elles sempre ha estat CCOO.

Destinacions provisionals dels alliberats sindicals:
49 persones: 27 romanen en el mateix centre, 2 propostes de direcció a diferent centre, 20 fase d’elecció. De les 49 persones: 26 provisionals, 13 interins ( 6 propostes de continuïtat i 7 fase d’elecció), 7 comissions de serveis i 3 suprimits.

Torn obert de paraules:
  • Criteris que s’han segui per decidir les centres d’alta complexitat
  • Demanar informació sobre el canvi/modificació/supressió de l’antic centre Pompeu Fabra del Prat, actual Prat nº1. Ens sembla un precedent inadmissible i creiem que cal algun tipus d’explicació.