15 de setembre de 2014

MANUAL DE COMBAT PER DEFENSAR L’EDUCACIÓ PÚBLICA


Des de l’aparició de la LOMCE i de la LEC, estem patint el deteriorament de l’escola pública i la desregulació de les condicions de treball. S’han suprimit suports educatius imprescindibles, no es cobreixen les substitucions des del primer dia, s’han eliminat les hores d’atenció a la diversitat, es juga amb les nostres malalties, s’ha reduït el nostre salari pràcticament un 30%, s’ha incrementat el nostre horari lectiu… 


El document en pdf (+) 

CCOO hem mostrat la nostra indignació, hem convocat manifestacions, hem fet comunicats, hem acudit als tribunals quan ha calgut i hem fet propostes, però en la majoria de casos han estat rebutjades.

I fins aquí hem arribat!
Així doncs, ara cal cercar nous camins que marquin un nou full de ruta. Per això us convidem a ser protagonistes d’aquest canvi portant a terme les propostes següents:


FER VISIBLE EL NOSTRE MALESTAR I LES NOSTRES REIVINDICACIONS
. Dimecres grocs: un dia a la setmana intentar portar tots la samarreta groga reivindicativa de “SOS Educació”.
. Pintar murals i fer cartells a les façanes o parets del centres educatius amb lemes com: “Defensem l’educació pública i de qualitat”, “Prou retallades, defensem l’educació pública”, “L’Educació no és un cost és una inversió”, etc.
. Denunciar la manca de substituts des del primer dia i qualsevol tipus de retallada que es faci al centre (disminució de la plantilla, augment de ràtios, tancament de línies, disminució de l’atenció a la diversitat...) informant a la comunitat educativa (pares i mares, Marea Groga, CCOO...) i fent difusió a les xarxes socials.
. No acceptar la utilització de llibres i materials amb currículum LOMCE i continuar amb els projectes de reutilització dels llibres actuals.

. Promoure declaracions i posicionaments dels consells escolars, les AMPAs dels centres i les administracions locals contra la LOMCE i les retallades.
. Impulsar campanyes informatives. Des de CCOO podem fer xerrades informatives sobre les retallades, la LOMCE, el futur de l’educació pública…
. Fomentar i participar en les diferents mobilitzacions que es vagin convocant i fer-ne partícip tota la comunitat educativa.

MANTENIR EL MODEL LINGÜÍSTIC I INTEGRADOR DE LA NOSTRA EDUCACIÓ
. No admetre canvis en el model d’immersió lingüística i mantenir el model lingüístic amb el català com a llengua vehicular.

ACONSEGUIR UN FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC DELS CENTRES 
. Establir en un claustre la participació i el consens del consell escolar i del propi claustre del centre en l’aprovació que el projecte educatiu de centre. 
. Determinar en un claustre que tota modificació d’alguna plaça ordinària i la creació de places específiques ha d’estar consensuada i aprovada pel consell escolar i el propi claustre del centre, permetent la participació en l’elaboració del perfil específic de la plaça i en la proposta i en la selecció del docent que s’ha d’escollir.
. Participar, organitzar-se, sindicar-se, manifestar-se, debatre i fer visible les nostres reivindicacions i demandes a la comunitat educativa i a les xarxes socials.

El document en pdf (+)