18 de setembre de 2014

Pública: recuperació de l'hora de tutoria a l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

RECUPERACIÓ DE L'HORA LECTIVA DE TUTORIA A L'ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUSA la Mesa sectorial del dia 18 de setembre, com a resposta a la petició sindical de la Mesa anterior, el Departament ha reconegut una errada administrativa en la redacció de les Instruccions d'Organització i Gestió dels Centres. A les Instruccions no apareix esmentada explícitament la reducció de 2 hores lectives a l'ESO i 1 al Batxillerat per tutoria,referent a la desaparició de la tutoria com a hora lectiva.

Aquesta errada es corregirà immediatament i, per tant, les etapes esmentades recuperen dins de l'horari lectiu una hora de tutoria per atendre  l'alumnat.

Recordem...

  • Sabies que la reducció de les hores lectives per tutoria són fruit de l'Acord de Plantilles signat en solitari per CCOO amb l'Administració l'any 1995?. A aquest acord de plantilles posteriorment es van anar incorporant noves millores, i a totes elles sempre ha estat CCOO.