28 d’octubre de 2014

Ensenyament concertat. Ens deuen tres pagues i més.

ENS DEUEN 3 PAGUES I MÉS!

Aturar les retallades, recuperar els nostres drets i diners és a les nostres mans! 
L’any 2012, els governs de l’Estat i la Generalitat van fer servir la seves majories parlamentàries per arrabassar molts dels drets socials i econòmics que els treballadors i treballadores del l’escola concertada havien conquerit al llarg de lluites i negociacions. 
Així ens van treure la paga de Nadal de 2012. Pocs mesos després es signava el X conveni de l’ensenyament privat concertat de Catalunya que agreujava encara més la situació dels treballadors i treballadores del sector: la suspensió del premi de fidelitat (salari meritat durant molts anys) i la supressió de les taules salarials del personal docent van ser els principals motius pels quals CCOO no vam signar-lo.
El govern de la Generalitat va aprofundir en aquestes retallades amb la supressió d’una de les pagues els anys 2013 i 2014. Des del primer moment CCOO vàrem dur a terme mobilitzacions i reclamacions legals per començar a recuperar els nostres drets. 
Pel que fa a la via jurídica vàrem acordar amb la resta de sindicats presentar conflicte col•lectiu per la decisió del Departament de deixar d’abonar el premi de fidelitat a les persones que l’havien sol•licitat abans de la publicació de l’acord de Govern en què el pagament quedava suspès. Vam guanyar el judici però la Generalitat de Catalunya va recórrer. Encara no hi ha resolució.
També vam presentar demanda unitària per la sostracció de la paga extra de 2012. Al 2010 CCOO vam guanyar la demanda que obligava la Generalitat a retornar el 5% que ens van robar de les nostres nòmines. Contra aquesta sentència es va presentar per part de l’Administració un recurs de cassació al qual CCOO es va oposar jurídicament. En tots dos casos estem a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem al respecte, que podria significar el reconeixement a tothom del dret constitucional a cobrar allò que ens van treure. 

CCOO rebutgem les pràctiques autoritàries, paternalistes i electoralistes del Govern Central amb les seves promeses de retornar la part meritada de la paga de 2012. CCOO volem el 100% de la paga! 
CCOO hem demanat al Departament d’Ensenyament la creació d’una Mesa Tripartida de concertada amb presència de patronals, sindicats i administració per tractar temes propis del sector i per recuperar els nostres drets, que es concreten en: 
  • Abonament de totes les pagues de 2015 
  • Recuperació de les pagues de 2012, 2013 i 2014 i del poder adquisitiu perdut els últims anys. 
  • Abonament dels estadis a aquelles companyes que redueixen jornada per cura de fills i no arriben als percentatges exigits pel Departament per pagar aquest complement.
  • Recuperació i abonament del premi de fidelitat.
CCOO exigim la creació d’una Mesa Tripartida que ens permeti tenir un espai on poder tractar qüestions cabdals com la planificació escolar, l’import dels mòduls i els concerts educatius entre d’altres.