9 d’abril de 2015

L'organització de l'any acadèmic a Europa (2014-2015)

L'agència de la comissió europea Eurydice, ha elaborat dos informes sobre l'organització del temps a l'escola a Europa (en els nivells de primària i secundària) i sobre el calendari escolar. 

Els informes, disponibles només en anglès, ofereixen dades sobre la durada de l'any escolar, al final i inici de cada curs, la sincronització i durada de les vacances, ... i es tenen en compte les variacions depenent del tipus de programa d'estudis, universitaris i no universitaris. 


L'estudi cobreix els 35 països de la xarxa Eurydice tenint com a referència el curs escolar 2014/15. 

Aquest estudi posa de manifest que els períodes de vacances, similars en la majoria dels països, no afecten de manera significativa a la qualitat dels sistemes educatius que indiquen altres estudis. Evidencien, per contra, que alguns països amb una gran valoració del seu sistema educatiu, tenen, però, un període de vacances més ampli, cas per exemple de Finlàndia amb fins i tot 11 setmanes de descans de vacances a l'estiu (entre 30 maig i mitjans d'agost ) o calendaris amplis en països amb una menor valoració internacional del seu sistema educatiu. Espanya es mou en l'arc mitjà pel que fa a aquest calendari.