8 d’octubre de 2014

No Reglada. Consulta als treballadors i treballadores sobre la proposta de conveni de la patronal

CCOO fa una crida al sector de l’Ensenyament No Reglat de Catalunya per a que s’informi i opini sobre la proposta de conveni de la patronal. Totes les treballadores i treballadors del sector estan convocats a una consulta online. 
Podeu accedir al qüestionari clicant l'enllaç:

QÜESTIONARI

Tanmateix us convoquem a les assemblees obertes que tindran lloc a la seu de CCOO (Via Laietana, 16) en les següents dates:

Dijous, 9 d’octubre
18:30-20:00 
Sala 13

Divendres,10 d’octubre 
11:00-12:30 
Sala 12

Dijous, 16 d’octubre 
18:30-20:00
Sala 13

Des de l’any 2008, la patronal i els sindicats han estat negociant el conveni de la No Reglada. El novembre de 2012 la UGT i la patronal signen un Pacte d’Eficàcia Limitada. CCOO es manté al marge. Després de la signatura del Pacte d’Eficàcia Limitada entre la UGT i la patronal, CCOO va consultar a les treballadores i els treballadors del sector i aquests van votar majoritàriament en contra d’adherir-se al Pacte d’Eficàcia Limitada. Tot seguit us oferim els textos del VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya i el text del Pacte d’Eficàcia Limitada per a que els pugueu comparar.
-Pacte d’Eficàcia Limitada:  http://bit.ly/1rW8SUS

Els arguments de l’any 2012: el Pacte d’Eficàcia Limitada empitjora les condicions de treball del sector, de les treballadores i treballadors ja contractats i del personal de nova contractació. 
Des de l’any 2008, els salaris estan congelats. A l’Assemblea del sector celebrada el 9 de novembre de l’any passat vam decidir intentar desbloquejar la negociació. A principis d’aquest any vam definir les condicions mínimes que ens permetrien signar el Pacte i d’aquesta manera convertir el Pacte d’Eficàcia Limitada en un conveni del sector. En diverses reunions hem plantejat a la patronal el següent:


¡Els nostres requisits mínims per a signar!
¿Què hi diu la patronal?

1.
Hores addicionals: segons el Pacte d’Eficàcia Limitada, docents 200 hores, PAS 180 hores anuals obligatòries si tenen contracte a jornada completa, a 110% del salari, amb 5 dies de preavís;
Proposta CCOO: 25% obligatori / 75% voluntari, amb 15 dies de preavís.
NO
2.
Expert/a: CCOO demana garanties per a que el professor/a no pugui ser substituïda per la categoria d’Expert/a.
La patronal ofereix una clàusula que impediria la contractació d’una Experta o Expert després d’un acomiadament improcedent d’una professora o professor.
3
Còmput d’antiguitat: segons el Pacte, si la treballadora o treballador ha signat contractes consecutius o amb uns intervals inferiors a 20 dies, el seu còmput es comptabilitzarà a partir del primer contracte;
Proposta CCOO: un interval de 120 dies.
NO
4.
Substitucions esporàdiques de Professors/es: segons el Pacte computen com a hores no lectives;
CCOO demana: que les substitucions esporàdiques son hores lectives.
NO
5.
Separació clara d’hores lectives i hores no lectives: segons el Pacte, l’horari del Professor/a “podrà estar dividit” en període lectiu i període no lectiu; Proposta CCOO: “està dividit”.
SI
6.
CCOO demana la possibilitat d’acumulació d’hores sindicals al sector
NO


El SI a la signatura significaria acceptar les condicions del Pacte d’Eficàcia Limitada amb les millores, ressenyades a dalt, que ofereix la patronal. A canvi es desbloquejarien les taules salarials (2012: 6,5%; 2013: 1%; 2014: 1%). 
El NO a la signatura significaria plantejar acció sindical, reivindicar les nostres condicions de treball i mobilitzar el sector (accions, manifestacions, etc.).
Si guanya el NO, el VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya continuarà essent vigent al nostre sector, en virtut de la clàusula contemplada a la Llei 3/2012 de la Reforma laboral que, en relació a la ultractivitat dels convenis, estableix que no s’aplicarà el nou límit de vigència d’un conveni “sempre que hi hagi un acord en contra”. Per al sector de la No Reglada tenim un acord que ens garanteix la vigència del VIII Conveni fins que no se signi un nou Conveni Col•lectiu.