Per recuperar els drets dels treballadors i les treballadores de l'Educació      Vine i lluita amb nosaltres!

20 d’octubre de 2014

Cinc anys de pèrdua d'ocupació, drets laborals i qualitat educativa

Cinc anys després que el President Mas anunciés, al seu discurs d'investidura, que l'Educació seria una prioritat del seu govern, quina és la realitat?



Descarrega el document en pdf (+)



Pllllllll
Pel que fa als treballadors/es, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), pel total de sectors educatius de Catalunya, des de 0-3 fins a Universitat, tenim un 4,2% menys de persones que treballem


2010

2014
Variació absoluta 2010-14
Variació percentual 2010-14
Assalariats sector públic
126.095
104.145
-21.950
-17,4
Assalariats sector privat
79.079
92.452
13.373
16,9
Total
205.174
196.597
-8.577
-4,2

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE)



Variació %
El fortíssim descens del sector públic es realitza bàsicament amb la reducció de persones a jornada completa (-20,6%) i indefinits (-20,6%), però també les parcials (-9,3%) i temporals (-5,8%).

Assalariats sector públic
Assalariats sector privat
Total
Completa
-19,0
-5,3
-14,2
Parcial
-9,3
73,3
33,6
Total
-17,4
16,9
-4,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE)



Pel que fa als sectors privats, tot i que hi ha un increment net, aquest es fonamenta en contractes a temps parcial (+73,3%) deguts en gran part als contractes de relleu de les jubilacions parcials.

Variació percentual  2010-2014

Assalariats sector públic
Assalariats sector privat
Total
Indefinit
-20,6
12,8
-8,0
Temporal
-5,8
29,9
9,0
Total
-17,4
16,9
-4,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE)

Pel que fa a l’alumnat, no deixa de créixer: més de 112.000 alumnes, un 9,5% més, en els darrers quatre anys a l’etapa 0-18, segons dades de l’IDESCAT i del Departament d’Ensenyament.

I quina ha estat l’evolució de la despesa educativa del nostre Govern?


2010
2014
Variació absoluta
Variació percentual
Pressupost Generalitat
39.699.266.100
36.132.731.700
-3.566.534.400
-8,98
Pressupost Departament d’Ensenyament
5.317.611.671
4.147.400.000
-1.170.211.671
-22,01
Despesa per alumne en €
4.495
3.202
-1.293
-28,77
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE)

Podem resumir doncs: menys persones treballant a l’educació, més alumnat i menys inversió educativa. Això es posar l’educació com a una prioritat de l’acció de govern?


Si comparem amb la totalitat d’administracions educatives del conjunt de l’Estat, tampoc no surt gaire ben parat el nostre Govern:


ESPANYA
CATALUNYA
2010
2014
Variació %
2010
2014
Variació %
Assalariats sector públic edu.
794.682
690.221
-13,10
126.095
104.145
-17,40
Docents pública
556.558
534.838
-3,90
67.153
64.777
-3,54
Alumnat pública
4.908.449
5.519.202
12,44
757.028
819.585
8,26
Alumnat total
7.822.214
8.141.628
4,08
1.182.918
1.295.186
9,49
Despesa educativa
52.179,3M€
45.684M €
-12,45
6.029,8M €
4.790, M €
-20,60
Font: EPA, INE, IDESCAT, Boletín estadístico del personal al servicio de las AA.PP. Ministerio Educación, Ciencia y Deporte




Podem concloue doncs que els governs del PP i CiU estan caminant cap als seus objectius no declarats a les Reformes laborals i de les Administracions Públiques: empitjorar els Serveis Públics per manca de finançament i derivar-los cap a sectors privats amb treballadors/es amb pitjors condicions laborals. És a les nostres mans impedir que l’assoleixin.
Font: EPA, INE, Banc Dades Ocupació Pública, Departament d’Ensenyament (dades 2014)

Descarrega el document en pdf (+)






La Federació d’Educació de CCOO ha elaborat un informe sobre l’evolució de les dades d’ocupació, alumnat i pressupost del sistema educatiu des de 2010 a 2014, i s'ha presentat en roda de premsa el dimarts 23 de setembre de 2014.



Feu clic per veure: