8 d’octubre de 2014

FP. Sobre el projecte de Llei de Qualificació i Formació Professional de Catalunya


El 9 de setembre de 2014 el Govern de la Generalitat, va aprovar el projecte de Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. 

L’elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat mitjançant un procés previ de diàleg social entre les administracions competents (Conselleries d’Ensenyament i Empresa i Ocupació) i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives (Foment, FEPIME, PIMEC, CCOO i UGT). Aquest aspecte el valorem especialment, doncs és la primera Llei que s’elabora a Catalunya en matèria de formació professional integrada i ens aproxima al model de formació professional existent en el marc de la Unió Europea.
D’aquest procés va resultar una proposta de redactat que ni l’avantprojecte presentat a consulta pública, ni el projecte aprovat pel Govern, recull plenament. Aquest projecte de Llei aprovat pel Govern introdueix aspectes que desvirtuen en gran part el consens previ.
Farem el possible per que en el debat parlamentari es recuperin i es millorin aspectes que són de consens i reivindicats des de fa anys entre els actors implicats en la formació i les qualificacions professionals, així com aquells aspectes que son línies estratègiques per CCOO.


Llegiu i descarregeu-vos l'Informa (pdf)