20 d’octubre de 2014

Tot Catalunya: Curs de formació: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO_ESTATAL (1er trimestre 2014/15)


CURS ESTATAL 100% SUBVENCIONAT (0 €)

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (ON LINE)


LINK PER FER LA INSCRIPCIÓ (+)

Destinataris:

Personal laboral del Departament d’Ensenyament, docents i altres professionals vinculats al món de l’ensenyament públic (tècnics d’educació de les administracions públiques...). que estiguin o hagin estat en actiu durant algun mes de l’any 2014.


Durada: 30 hores

Data d’inici: 01/11/2014

Data de finalització: 12/12/2014

OBJECTIUS:


- Fomentar valors bàsics com: la igualtat entre dones i homes, l'autonomia de les persones, el respecte dels drets i llibertats fonamentals, la responsabilitat i la resolució pacífica dels conflictes, per prevenir la violència de gènere en la joventut, particularment en les
relacions de festeig o parella.


- Cultivar una actitud cívica, solidària i de coresponsabilització amb els assumptes públics.


- Oferir una formació específica en la prevenció de la violència de gènere i interpersonal.


- Fomentar la imprescindible vessant educativa i constructiva en la prevenció de la violència, com a mitjà per a modificar conductes individuals i mentalitats socials que legitimen els maltractaments.


-Visibilitzar Els beneficis per a tots i totes d'un procés de canvi cap a actituds més respectuoses, tolerants i igualitàries.


- Desenvolupar estratègies en el professorat perquè afavoreixi que noies i nois facin seva la tasca d'eradicar la violència, així com una major capacitació per afrontar els conflictes interpersonals de la manera més justa i satisfactòria.


CONTINGUTS:

1. Concepcions sobre amor i parella.

2. Gelosia i desconfiança, amenaces per a l'amor.

3. Sexualitat. Diversitat sexual.

4. Responsabilitat i prevenció per "gaudir sense por".

5. Violència, relació abusiva i no tractar-se bé

6. Resolució de conflictes interpersonals.