6 de novembre de 2014

CCOO rebutja l'esborrany de Reial decret-llei d'Especialitats de secundària


  • CCOO critica el procés de reconversió encobert del col·lectiu docent
  • Educació vol que el professorat imparteixi matèries en les que no està especialitzat
Davant les greus conseqüències en matèria educativa i laboral del Reial decret llei d'Especialitats, CCOO exigeix al Ministeri una negociació seriosa que inclogui un calendari de reunions prou ampli per donar cabuda a la participació de professorat, claustres i comunitat educativa al complet.


La Federació d'Ensenyament de CCOO rebutja l'esborrany de Reial decret-llei d'Especialitats perquè promou la possibilitat que el professorat imparteixi matèries en les que no és especialista, danyant greument la qualitat de l'ensenyament. Permet, per exemple, que un docent de Matemàtiques pugui impartir, a més de la seva especialitat, Biologia i Geologia (ESO), Física i química (ESO), Cultura Científica, Tecnologia, Tecnologia de la Informació i Comunicació (ESO), Tecnologia de la informació i la Comunicació I i II i Economia de l'Empresa. Una cosa semblant passa en diverses especialitats, com a Alemany, els docents es podran encarregar també de Literatura Universal i Llengua Castellana i Literatura (ESO).

A més, el text introdueix elements que desregulen la professió docent i perjudiquen l'ensenyament, sense garanties per a les especialitats, ja que afirma que: "... quan les necessitats d'un centre així ho requereixin, es podran assignar altres matèries diferents de les esmentades pel reial decret a personal funcionari d'una determinada especialitat amb la qualificació acadèmica o l'experiència docent necessària ". En la norma no s'especifica a criteri de qui ni com.

L'actual esborrany envaeix competències sobre la provisió de vacants que són pròpies de l'Estatut Docent, que el Ministeri ha deixat arraconat, en lloc de presentar a la taula de negociació una proposta digna. Igual succeeix en la regulació de la formació inicial, que, per a CCOO, hauria de ser objecte d'una altra norma i no del Reial decret llei d'Especialitats. A més, el text dóna barra lliure a les comunitats autònomes en el seu afany desregulador de les especialitats i dels nivells educatius que pot impartir el professorat, preveu la contractació a dit d'experts bilingües o plurilingües burlant els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat d'accés l'ocupació pública i deixa sense resoldre els problemes històrics d'algunes especialitats.

La LOMCE continua mostrant-se com la Llei que promou i cronifica les retallades. En aquest cas, l'impacte sobre l'ocupació serà rellevant i suposarà un procés de reconversió en el sector. Deteriora precisament un dels elements de la qualitat del sistema educatiu com és la bona formació professional i tècnica del professorat en les seves respectives matèries.