24 de novembre de 2014

Escola de Tardor de CCOO – Universitats: La transició cap a un nou model energètic i les seves implicacions en el món del treball

Escola de Tardor de CCOO – Universitats 2014


25 de novembre 2014.
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. 

Pau Gargallo, 5. Barcelona 08028.
Sala de Conferències.

Organitza el Secretariat Interuniversitari de CCOO a Catalunya: Inter.ccoo@upc.edu


La transició cap a un nou model energètic i les seves implicacions en el món del treball

L’energia és el que mou el nostre món. I l’espècie humana, a diferència de totes les altres espècies del nostre planeta, es caracteritza per utilitzar una gran quantitat d’energia externa al propi metabolisme. Aquest consum energètic s’ha disparat d’ençà de la revolució industrial i ha estat, no ho oblidem, el motor del creixement econòmic mundial.

Actualment, el model energètic imperant és altament dependent dels combustibles fòssils (carbó, petroli, gas) i nuclears. Més d’un 80% de l’energia primària que es consumeix avui al món és d’origen fòssil. Aquests combustibles són no renovables i, per tant, tard o d’hora s’acabaran esgotant. El control d’aquests recursos ha estat en la base de greus conflictes internacionals. Només per citar-ne alguns de recents: la guerra del Golf, o els conflictes a l’Iraq. I a dia d’avui, països com el nostre depenen gairebé completament d’aquests recursos que han d’importar d’estats productors, alguns dels quals són políticament inestables o tenen governs amb greus dèficits democràtics i amb poderosos interessos i influència en polítiques internacionals.

Menció a part, però molt especial, mereix la problemàtica, també molt actual, del canvi climàtic que en gran mesura és causada per la crema de combustibles fòssils. Aquest és un problema ambiental de dimensions globals que amenaça el futur del planeta, si més no tal i com el coneixem avui en dia. Periòdicament, els informes del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) adverteixen que, per aturar l’escalfament global i desactivar els fenòmens ja presents del canvi climàtic, cal reduir dràsticament les emissions de CO2 provinents de la crema de combustibles fòssils. Per aconseguir-ho, s’ha d’anar, entre d’altres coses, cap a un nou model energètic. 

Per sortir de la crisi actual, que a més de crisi econòmica és una crisi energètica, social, ambiental, de valors, etc. cal canviar el model de desenvolupament en el que estem immersos i que no ha deixat de ser mai el que va marcar la revolució industrial, de motor energètic i de base ideològica capitalista. El model actual és un model de desenvolupament que posa les persones i els treballadors i treballadores al servei de l’economia -i no al revés com òbviament hauria de ser-, que es fonamenta en el creixement econòmic necessari per a l’acumulació capitalista de beneficis, que a més a més afavoreix l’economia financera i especulativa enfront del món productiu i que per tant, crea menys lloc de treball i fomenta, cada vegada més, el creixement de les desigualtats socials i les males condicions de vida per a molts habitants del planeta. Model que d’altra banda malbarata recursos no renovables, degrada el planeta i en malmet la seva valuosa biodiversitat.

Cal doncs, capgirar les coses i anar cap a un model de desenvolupament humà sostenible, amb una economia i un model productiu al servei de les persones, socialment desitjable i sobretot just, ambientalment compatible, és a dir, que faci un ús respectuós del capital natural del planeta i no en deteriori els seus cicles de funcionament, per tal que tots els qui hi som i les generacions que ens succeiran en puguem seguir gaudint. També ha de ser econòmicament viable definint una assignació racional i justa de recursos per satisfer les necessitats bàsiques dels humans.

Hem de ser conscients que l’expressió d’aquesta necessitat de canvi no és pas cap novetat, perquè de desenvolupament humà sostenible ja fa dècades que se’n parla. Convé que siguem conscients que ja l’any 1992, a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, coneguda també com a Cimera de la Terra o Rio-92, es va assenyalar, entre d’altres, les organitzacions de treballadors i els sindicats com a agents que podien i haurien d’actuar per aconseguir aquest canvi de paradigma.

Perquè molts de nosaltres pensem que tenim molt a dir i a fer, us proposem, dins del marc general exposat, una jornada de reflexió entorn de la transició energètica, és a dir, del canvi d’un model energètic basat en els combustibles fòssils i nuclears a un nou model centrat en les energies renovables, menys controlat per uns pocs productors i distribuïdors, en el qual tothom pugui esdevenir productor alhora que consumidor d’energia. Ens agradaria que tots junts penséssim sobre les implicacions a tots nivells que aquesta transició podria comportar, i molt especialment pel que fa a la redistribució de la riquesa i del poder entre tots els ciutadans. I per descomptat, ens agradaria reflexionar sobre el canvi que aquesta transició podria i hauria d’ocasionar també en el món del treball i sobre tot, allò que tots nosaltres podem fer com a ciutadans i ciutadanes i com a treballadors i treballadores per tal de fer-la possible.Programa Escola de Tardor de CCOO – Universitats 2014
25 de novembre 2014.
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.  Pau Gargallo, 5. Barcelona 08028.
Sala de Conferències.La transició cap a un nou model energètic i les seves implicacions en el món del treball

 
9:30- 10:00     Acollida i repartiment de materials.
10:00 -10:15   Inauguració  a càrrec de Montserrat Ros, Secretaria General de la Federació d’Educació de CCOO i d’Olga Alcaraz Sendra professora del departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC i Presidenta de la Junta de PDI Funcionari de la UPC.
10:15-11:00    La crisi dels recursos fòssils i l’urani. Carles Riba Romeva, professor del Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i president del col·lectiu CMES (Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social Sostenible).
11:00-11:45    La transició cap a un model energètic renovable. Ramon Sans Rovira. Vicepresident del col·lectiu CMES. Director Tècnic i Vicepresident de la multinacional català Girbau. Fabricant de béns d'equip.

11.45-12.00    Pausa-Cafè

12:00-12:30    Energia i ocupació laboral: una relació complexa. Joaquim Sempere Carreras, soci fundador de CMES. Doctor en Filosofia per la UB i llicenciat en Sociologia per la Universitat de Paris X. Professor jubilat de la Facultat de Sociologia de la UB.
12:30-13:00    Compromís amb la Indústria, amb sobirania energètica. Salvador Clarós. Política Industrial de CONC.
13:00-14:00    Debat moderat per Juan Martínez Magaña, professor del departament d’Enginyeria Elèctrica i membre de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. Comptarem, a més a més dels ponents, amb l’assistència dels següents experts en el tema: José Manuel Jurado Villena (responsable de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de la CONC),  Antoni Sudrià Andreu (professor del departament d’Enginyeria Elèctrica UPC i director del CITCEA), Ricardo Torres Cámara (professor del departament de Mecànica de Fluids UPC).
                                  
14:00-15:30    Dinar
Tallers d’Experiències i casos pràctics de concreció de la transició energètica en diferents àmbits.
15:30-16:00    Albert Cuchí Burgos, professor del departament de Construccions Arquitectòniques de la UPC i membre del GTR (Grupo de Trabajo para la Rehabilitación). La rehabilitació energètica d’edificis i les seves possibilitats a Espanya.
16:00-16:30    Àngel Ruiz Casas, coordinador Planificació Econòmica i Ciutat a l’ajuntament de Rubí. Rubí Brilla: projecte estratègic d’eficiència energètica i energies renovables a tots els àmbits de la ciutat.
16:30-16:45    Torn obert d’intervencions.

16:45-17:15    Pausa cafè.

17:15-17:45    Dolors Clavell Nadal, advocada i membre del Consell Rector de SOM Energia. L'experiència de la cooperativa SOM Energia.
17:45-18:15    Manel Ribero Rossi. Cap àrea escolar i lúdica. Intiam Ruai, sl. La formació i conscienciació, clau per assolir projectes d'eficiència amb èxit.
18:15-18:30    Torn obert d’intervencions.

18.30-19.00    Cloenda de l’Escola de Tardor. Cèsar Marin, Coordinador del Secretariat Interuniversitari de CCOO i María José Saura, Responsable de la Secció Sindical de CCOO-UPC.


                      Organitza el Secretariat Interuniversitari de CCOO a Catalunya


Inter.ccoo@upc.edu