27 de novembre de 2014

Més de 40.000 graduats de Magisteri, sense expectatives laborals

Més de 40.000 titulats i titulades de les escoles de Magisteri i les facultats d'Educació, sense expectatives laborals. CCOO


  • Augmenten significativament els titulats docents en universitats privades


  • Només el 10% del professorat és menor de 30 anys
La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia les nefastes repercussions que la congelació de l'oferta d'ocupació pública docent està tenint entre els recent titulats i l'envelliment de les plantilles.Mentre als països de la Unió Europea es debat sobre la formació del professorat i com aconseguir atreure a la docència a les persones joves més ben preparades per a ella, al nostre país ens trobem amb un gravíssim problema generat pel Govern del Partit Popular, que ha limitat l'oferta pública d'ocupació docent a un percentatge mínim de la taxa de reposició, reduint significativament els efectius durant els tres últims anys a través dels pressupostos generals de l'Estat.

Prop de 41.000 persones que han acabat recentment els seus estudis superiors amb l'objectiu de dedicar-se a la docència veuen frustrades les seves expectatives, segons un estudi de la Federació d'Ensenyament de CCOO, que analitza el nombre d'egressats de les escoles de Magisteri i facultats de Magisteri amb la titulació de diplomatura o grau de Magisteri en els cursos 2011/2012 i 2012/213.

De les conclusions de l'anàlisi, realitzat amb dades de les universitats públiques i privades i del Ministeri d'Educació, es desprèn un augment significatiu del nombre de persones titulades de les universitats privades -la majoria d'elles amb un marcat ideari religiós. En el curs 2011/2012 els titulats en aquestes universitats representaven el 20,23%; i, un any més tard, en 2012/2013, ja suposaven el 32,17%. Per nombre d'estudiants, destaquen especialment la Universitat Camilo José Cela de Madrid i la Universitat Pontifícia de Salamanca.


La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia la disminució de professorat per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, l'increment del nombre d'alumnes per aula, la marginació de l'escola rural i la limitació de la taxa de reposició, que, en aquells territoris on hi ha hagut oferta d'ocupació pública docent, ha estat del 10% durant els tres últims anys. Aquests factors estan obligant a milers de persones a buscar una feina precària molt lluny de l'activitat per a la qual s'han estat formant i condemnen a la plantilla pública de docents a l'envelliment. Actualment, només el 10% del professorat és menor de 30 anys i el 63,19% té més de 50 anys.