6 de novembre de 2014

Salut laboral als centres educatius públics. El Departament continua incomplint la llei de prevenció de riscos laborals

El Departament d'Ensenyament continua incomplint la llei de prevenció de riscos laborals

Salut laboral als centres educatius públics:

Segons l'Auditoria realitzada pel Departament d'Empresa i Ocupació.CCOO portem anys denunciant aquesta situació, i ara la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball ho confirma en una resolució emesa el 30 de setembre de 2014, després de l'Auditoria realitzada al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament.

En la proposta de requeriment d'Inspecció de Treball al mes de gener de 2013, tal i com vam explicar CCOO (http://bit.ly/1tnseVs), es van detectar una sèrie d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Davant d'aquests incompliments i tenint en compte la proposta de requeriment d'Inspecció de Treball, les al·legacions del Departament d'Ensenyament, les de la part sindical i l'Auditoria, es requereix al Departament d'Ensenyament que compleixi les mesures següents, que des de CCOO continuem denunciant: 


1.       Els nostres serveis de prevenció són insuficients. 

L'auditoria detecta insuficiència de personal, la qual cosa ja es coneix des de l'anterior Auditoria del 2005. Per donar servei a aproximadament 79.500 treballadors i treballadores, es requereixen unes 20 Unitats Bàsiques de Salut (UBS). Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals només disposen de 6 llicenciades en medicina (només 5 amb l'especialitat de medicina del treball) i no es disposa de personal infermer del treball, amb la qual cosa no es poden constituir les UBS. El Departament sempre s'excusa amb la falta de recursos pressupostaris.

Des de CCOO continuarem exigint la dotació suficient de personal. No permetrem estalvis econòmics amb la nostra salut.

2- No s'informa suficientment els i les representants dels treballadors/es. 
S'ha de garantir que els delegats i delegades de prevenció accedeixin a la informació sobre els danys de la salut del personal treballador per part del Departament.
Malgrat que l'obligació és del Departament d'Ensenyament, també és fonamental que les persones que treballem als centres educatius informem a les organitzacions sindicals de qualsevol accident o incident, per garantir la nostra informació i la nostra possibilitat d'actuació. 
CCOO visita constantment els centres de treball per tal d'informar, assessorar i escoltar el personal treballador.  


3- Per prevenir riscos laborals es requereix formació. 

El Departament ha d'impartir formació preventiva teòrica i pràctica a la totalitat dels treballadors en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. CCOO demanem la nostra intervenció en aquests cursos organitzats pel Departament. Des del nostre sindicat també organitzem cursos de salut laboral dins dels plans de formació, oberts a tothom, pagats amb els nostres diners, els dels treballadors i treballadores.

4- No es garanteix la vigilància de la salut. 

S'ha de garantir una vigilància de la salut conforme protocol mèdic específic. Aquest incompliment ens comporta moltes hores de treball a CCOO, quan hem d'assessorar i acompanyar a les persones que necessiten una adaptació del lloc de treball i el Departament no els hi soluciona. Una altra feina silenciosa dels sindicats.

5- S'ha d'avaluar els riscos psicosocials. 

No podem permetre que les males pràctiques s'instal·lin als nostres centres educatius. El Departament no compleix, però està obligat per Llei a avaluar tots els centres de treball. A més, des de CCOO volem que s'utilitzi el millor mètode existent, el PSQCAT-21, al qual el Departament porta anys oposant-s'hi, ja que permet la participació activa dels treballadors/es, tant en la detecció de la problemàtica com en la resolució dels problemes.

Si al teu centre teniu risc psicosocial, és molt important que et posis en contacte amb els teus representants sindicals. 

El Departament d'Empresa i Ocupació requereix amb caràcter definitiu al Departament d'Ensenyament el compliment immediat de les mesures correctores pendents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Els i les delegades de prevenció de CCOO, conjuntament amb els de la resta de sindicats, hi treballarem per a què es compleixi.