28 de novembre de 2014

Nou aplicatiu per les substitucions telemàtiques a llocs de treball específics (curs 2014/2015)


Nota Departament (28/11/2014):

Nou aplicatiu per les substitucions telemàtiques a llocs de treball específics: corresponents a llocs amb perfil lingüístic i d'atenció a la diversitat.

"... s’ha procedit a l'adaptació de l'aplicatiu telemàtic de nomenaments que permetrà que, a partir dels nomenaments de demà dia 28 de novembre, s’adjudiquin telemàticament els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic i d'atenció a la diversitat."


Atenció! Darrer comunicat del Departament sobre la gestió de la borsa:


Per indicació de la subdirectora general de Gestió de Personal Docent i per al vostre coneixement, us comunico que:

Atès el què es preveu a l’apartat 6.1.1 de la Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 , s’ha procedit a l'adaptació de l'aplicatiu telemàtic de nomenaments que permetrà que, a partir dels nomenaments de demà dia 28 de novembre, s’adjudiquin telemàticament els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic i d'atenció a la diversitat.

En una segona fase, durant aquest curs lectiu, està previst que es puguin adjudicar també telemàticament els llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes.


Interinitats i substitucions:

-Nomenaments telemàtics (+)
-De difícil provisió (no telemàtics)

Et recomanem que consultis sovint els enllaços de les substitucions de difícil provisió (i amb caràcter general els dies posteriors als nomenaments telemàtics)

Nomenaments telemàtics

Et recomanem que consultis sovint els enllaços de les substitucions de difícil provisió...!

Nomenaments
telemàtics
pri


T'interessa...:

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.


Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments

Professorat interí

Consulta i modificació de la borsa de treball